Projekt "Dla zdrowia"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Projekt "Dla zdrowia" skierowany jest do pracowników Prywatnego Centrum Edukacyjnego „Marmołowski” s.c. Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska oraz Twin Media Sp. z o.o.

Głównym celem projektu jest zminimalizowanie negatywnego wpływu czynników pracy występujących na stanowiskach pracy w obu firmach, promocja zdrowego trybu życia wśród pracowników w okresie realizacji projektu, a także ograniczenie czynników ryzyka dla chorób cywilizacyjnych i wynikających ze specyfiki pracy w Prywtnym Cenrtum Edukacyjnym „Marmołowski” i Twin Media, zwiększenie ergonomii pracy w obu firmach oraz zwiększenie świadomości i wiedzy pracowników na temat profilaktyki prozdrowotne

 

Formy wsparcia

W ramach projektu prowadzone będą następujące formy wsparcia, w których będą uczestniczyć pracownicy firm objętych wsparciem:

  • Warsztaty psychospołeczne;
  • Warsztaty na temat zasad ergonomii na stanowisku pracy;
  • Badania profilaktyczne pod kątem chorób kręgosłupa i pakiety rehabilitacyjne;
  • Warsztaty „Jestem tym co jem”;
  • Wsparcie aktywności fizycznej pracowników poprzez zakup karnetów na różne formy aktywności fizycznej (m.in. basen, siłownia, fitness, aerobik lub inne zgodne z potrzebami pracowników);
  • Wyjazd integracyjno-motywacyjny;
  • Piknik „Dla zdrowia” na świeżym powietrzu.

 

Ponadto obie firmy zostaną wyposażone w dystrybutory wody, wielocalowe monitory komputerowe, sprzęt sportowy oraz ergonomiczne fotele biurowe, co pozytywnie wpłynie na ograniczenie występowania czynników ryzyka dla zdrowia pracowników wynikających ze specyfiki pracy.

Informacje:

Biuro projektu "Dla zdrowia"

ul. Zaułek Drozdowy 2

77-100 Bytów

Koordynator projektu - Magdalena Jaworska

tel. 730 000 497, e-mail: magdalena.jaworska@marmolowski.pl

Planowane efekty projektu:

W projekcie objętych wsparciem zostanie 20 osób, w tym 14 pracowników (11 kobiet i 3 mężczyzn) Prywatnego Centrum Edukacyjnego „Marmołowski” s.c. Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska oraz 6 pracowników (5 kobiet i 1 mężczyzna) Twin Media Sp.z o.o.

Po zakończeniu udziału w projekcie minimum 45% uczestników będzie kontynuowało zatrudnienie w PCE i TM, a min. 10 osób zgłosi się na badania profilaktyczne.

Po odbyciu warsztatów/szkoleń psychospołecznych pracownicy będą bardziej odporni na stres, natomiast poprzez działania, których celem będzie zminimalizowanie wpływu negatywnych czynników ryzyka wynikających ze stanowiska pracy na zdrowie pracownika nastąpi zwiększenie wydajności pracy, poprawa stanu zdrowia, a co za tym idzie mniejsza absencja pracowników w pracy oraz w dalszej perspektywie wydłużenie okresu ich aktywności zawodowej.


Poprzez udział w projekcie zniwelowane zostaną nieprawidłowe nawyki żywieniowe. Uczestnicy projektu zostaną zmotywowani do regularnej aktywności fizycznej, dzięki czemu ich stan zdrowia ulegnie poprawie oraz nabędą umiejętność radzenia sobie ze stresem.

 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. - 30.06.2019 r.

Wartość projektu: 126 287,40 zł.

Wkład Unii Europejskiej w projekt: 107 344,29 zł.