Projekt „Nowoczesna edukacja”

Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Zawodowej w Bytowie i osób dorosłych, uczących się w Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Bytowie i w Miastku. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego realizowanego w trzech szkołach prowadzonych przez Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski”.

 

Wsparcie projektu

W ramach projektu w Szkole Zawodowej w Bytowie prowadzone będą:

 1. koła zainteresowań:
  • geograficzno-przyrodnicze,
  • informatyczne,
  • naukowo-techniczne;
 2. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego;
 3. zajęcia rewalidacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 4. dyżury psychologa/pedagoga szkolnego w formie zajęć indywidualnych i grupowych;
 5. warsztaty edukacyjno-zawodowe „Vademecum kariery”;
 6. wyjazdy do instytucji edukacyjnych np. Centrum Nauki Experyment, Centrum Hewelianum, Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego itp.;
 7. 3-dniowy wyjazd geograficzno-przyrodniczny;
 8. dyżury doradcy zawodowego w ramach utworzonego Szkolnego Punktu Informacji i Kariery;
 9. wizyta studyjna w firmach z branż kluczowych dla województwa pomorskiego.

 

W Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Bytowie i Miastku zostaną przeprowadzone:

 1. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i języka obcego;
 2. warsztaty edukacyjno-zawodowe;
 3. dyżury doradcy zawodowego;
 4. wyjazdy do instytucji edukacyjnych np. Centrum Nauki Experyment, Centrum Hewelianum, Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego itp.;
 5. wizyta studyjna w firmach z branż kluczowych dla województwa pomorskiego.

 

Planowane efekty projektu:

 • Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w Programie – 285 uczniów (127 kobiet, 158 mężczyzn);
 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu Programu – 285 uczniów (127 kobiet, 158 mężczyzn)
 • Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych- 10 osób (6 kobiet, 4 mężczyzn);
 • Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w Programie - 10 nauczycieli (6 kobiet, 4 mężczyzn);
 • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w Programie - 10 nauczycieli (6 kobiet, 4 mężczyzn);
 • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu Programu  - 10 nauczycieli (6 kobiet, 4 mężczyzn);
 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 3 szkoły;
 • Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 1 szkoła;
 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach Programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 1 szkoła;
 • Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w Programie – 1 szkoła; 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: wrzesień 2016 r. – sierpień 2018 r.

Telefon kontaktowy: 730 000 497

 

Regulamin projektu

 • Regulamin rekrutacji uczestników do projektu Nowoczesna edukacja (pdf)
 • Regulamin rekrutacji uczestników do projektu Nowoczesna edukacja (doc)
 • Załączniki do regulaminu rekrutacji uczestników do projektu Nowoczesna edukacja (zip/doc)

Wartość projektu: 699 265,74 zł

Wkład Unii Europejskiej w projekt: 594 375,87 zł