Projekt "Szansa dla młodych"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską


Masz 18-29 lat?

Mieszkasz w powiecie bytowskim?

Nie pracujesz ani nie kształcisz się w trybie stacjonarnym?

Nie jesteś zarejestrowany w urzędzie pracy?

 

Ten projekt jest skierowany właśnie do Ciebie!

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego wsparcia doradczego i szkoleniowego oraz na staże zawodowe ze stypendium w ramach projektu "Szansa dla młodych".

Uczestnicy projektu skorzystają między innymi z:

 • bezpłatnego doradztwa zawodowego
 • bezpłatnych szkoleń zawodowych nadających kwalifikacje zawodowe, ze stypendium szkoleniowym
 • staży zawodowych w zawodach deficytowych dla powiatu bytowskiego
  ze stypendium w wysokości ok. 1000 zł netto (na rękę) miesięcznie
  (maksymalna długość stażu – 7 miesięcy)
 • zwrot kosztów dojazdu na doradztwo, szkolenia i staże zawodowe
 • ubezpieczenie społeczne i zdrowotne podczas szkoleń i staży
 • ubezpieczenie NNW podczas staży

Uczestnicy projektu

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby w wieku 18-29 lat mieszkające w powiecie bytowskim, które nie pracują, nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie uczestniczą w szkoleniach.

 

Informacje i zgłoszenia

 • Bytów
  PCE Marmołowski
  ul. Szarych Szeregów 2A/3P

tel. 796 000 054
szansa@marmolowski.plRekrutacja do projektu

Okres realizacji projektu: styczeń 2018 – czerwiec 2019

Rekrutacja do projektu: styczeń - luty 2018, lipiec - sierpień 2018
 

Plan rekrutacji

 

Regulamin projektu

Cele Projektu

Celem projektu jest zaktywizowanie biernych zawodowo nieuczestniczących w szkoleniu lub kształceniu, mieszkańców powiatu bytowskiego w wieku 18-29 lat poprzez podniesienie ich kwalifikacji oraz nabycie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy.

Wkład Unii Europejskiej

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wartość projektu: 445 164,87 zł.

Wkład Unii Europejskiej w projekt: 375 184,95 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską