Szkoła branżowa

Szkoła Branżowa w Bytowie jest, podobnie jak szkoły publiczne, bezpłatną dzienną szkołą dla młodzieży. Uczniami szkoły mogą zostać szkół podstawowych.

Nauka w szkole trwa trzy lata, zajęcia odbywają się w trybie dziennym, a jej ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Placówka posiada uprawnienia szkoły publicznej, jest wpisana do rejestru szkół i placówek niepublicznych Starostwa Powiatowego w Bytowie oraz posiada pozytywną opinię Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Aktualne informacje znajdziecie na stronie: www.branzowabytow.pl

Przeczytaj więcej

Podanie do szkoły znajdziesz na stronie internetowej szkoły w zakładce OFERTA KSZTAŁCENIA => REKRUTACJA

 

Jeśli chcesz się zapisać do szkoły lub uzyskać więcej informacji – zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub osobistego w naszych sekretariatach.
Bytów, ul. Drzymały 26A
tel. 59 822 50 05
tel. 730 000 359
Wróć do menu

27 zawodów do wyboru

Nasi uczniowie mogą kształcić się w jednym spośród dwudziestu siedmiu zawodów:

 • blacharz
 • blacharz samochodowy
 • cieśla
 • cukiernik
 • dekarz
 • elektromechanik
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • elektronik
 • elektryk
 • fryzjer
 • kamieniarz
 • krawiec
 • kucharz
 • lakiernik samochodowy
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • mechanik-monter maszyn i urządzeń
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • murarz-tynkarz
 • operator obrabiarek skrawających
 • piekarz
 • przetwórca mięsa
 • rolnik
 • sprzedawca
 • stolarz
 • ślusarz
 • tapicer
Wróć do menu

Oczywiście bezpłatna

Tak jak szkoły publiczne, nie będziemy pobierali od uczniów i ich rodziców żadnych opłat. Szkoła Branżowa w Bytowie działa w państwowym systemie oświaty na takich samych zasadach jak prowadzona przez starostwo zawodówka.

Bezpłatna nauka to jednak nie wszystko.

Dodatkowo zapewniamy każdemu uczniowi:

 • bezpłatne ubezpieczenie,
 • pakiet przyborów szkolnych (notatniki, długopisy itp.)

Uczniowie dojeżdżający otrzymają:

 • dopłatę 50% do biletu miesięcznego

Ponadto

 • Komitet Rodzicielski finansowany jest przez szkołę
  (żadnych dodatkowych opłat i składek)
 • nie będzie „zrzutek” na ksero itp. 
  (wszystkie niezbędne materiały dydaktyczne zapewnia szkoła)

W szkole działa również, finansowany przez szkołę, fundusz stypendiów uczniowskich.

Wróć do menu

Państwowe świadectwa – prywatny standard

Wszystkie świadectwa, legitymacje i inne dokumenty wystawiane przez szkołę są takie same jak w szkołach państwowych i dają takie same uprawnienia (np. zniżki w komunikacji).

Nauka w naszej szkole odbywa się w komfortowych i doskonale wyposażonych salach dydaktycznych. Na przerwach można skorzystać ze strefy relaksu. Koniec z kupowaniem lektur - zadbaliśmy też o to by w szkolnej bibliotece były wszystkie niezbędne lektury.

Wróć do menu

Pomoc w znalezieniu praktyk

W sekretariacie szkoły utworzyliśmy specjalny Dział Karier, którego zadaniem jest pomoc naszym uczniom w znalezieniu zakładów rzemieślniczych, handlowych lub innych podmiotów gospodarczych dla odbycia praktycznej nauki zawodu.

Wiemy, że dla wielu kandydatów do szkół zawodowych jest to duży problem – nie w naszej szkole.

Nasi pracownicy pomogą również w przyszłości podjąć pracę naszym absolwentom czy znaleźć odpowiednią ścieżkę edukacyjną – np. naukę w liceum lub szkolenia specjalistyczne.

Każdy absolwent naszej szkoły branżowej będzie mógł kontynuować naukę od drugiego roku w Liceum dla dorosłych.

Jak wygląda nauka w szkole branżowej?

W szkole nasi uczniowie będą uczestniczyli w zajęciach z przedmiotów ogólnokształcących.

Praktyczna nauka zawodu będzie odbywała się w wybranym zakładzie rzemieślniczym, handlowym lub w innym podmiocie gospodarczym.

Nauczanie przedmiotów zawodowych teoretycznych odbywać się będzie, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, na turnusach dokształcania teoretycznego prowadzonych przez ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego (organizowanych przez szkołę).

Wróć do menu

Misja szkoły

Chcemy, aby młodzi ludzie uczący się w szkole branżowej mogli być dumni ze swojej szkoły i z tego, że są jej uczniami. Czas odczarować niesprawiedliwą opinię o szkołach zawodowych.

Sekretariat Szkoły Branżowej

Bytów
ul. Drzymały 26A

tel. 59 822 50 05
tel. 730 000 359