Projekt „Akademia Zatrudnienia”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Masz co najmniej 30 lat?

Mieszkasz w powiecie bytowskim, kościerskim lub lęborskim?

Jesteś bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie pracy?
 

Ten projekt jest skierowany właśnie do Ciebie!

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego wsparcia doradczego i szkoleniowego oraz na bezpłatne staże zawodowe ze stypendium.

 • bezpłatne doradztwo i poradnictwo zawodowe

 • bezpłatne szkolenia zawodowe zakończone egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe:
  • komputerowe ECCC,
  • drwal-operator pilarki,
  • prawojazdy kat. C, D, E
  • inne dostosowane do potrzeb uczestników
 • staże zawodowe ze stypendium
  stypendium ok. 1290 zł netto (na rękę) miesięcznie
  długość stażu – do 6 miesięcy

 • zwrot kosztów dojazdu na doradztwo i szkolenia

 • ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i NNW podczas staży

Uczestnicy projektu:

Z oferty mogą skorzystać osoby bezrobotne, mieszkające na terenie powiatu bytowskiego, kościerskiego i lęborskiego, które mają co najmniej 30 lat i należą do jednej z poniższych grup:

 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie ponadgimnazjalne lub niższe),
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety (niezależnie od wieku, wykształcenia, czy długotrwałości bezrobocia)

Informacje i zgłoszenia

 • Bytów
  PCE Marmołowski
  ul. 11 Listopada 1
 • Lębork
  Inkubator Przedsiębiorczości
  ul. B. Krzywoustego 1
 • Kościerzyna
  Fundacja Inkubator
  ul. Strzelecka 34

tel. 796 005 035Rekrutacja do projektu

Okres realizacji projektu: wrzesień 2016 – sierpień 2018
Rekrutacja do projektu: wrzesień-październik 2016, sierpień-wrzesień 2017
 

Plan rekrutacji

Regulamin projektu

Cele projektu

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Bytowie, Kościerzynie i Lęborku poprzez nabycie kwalifikacji zawodowych oraz/lub nabycie umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego w wyniku udziału w stażach.

Planowane efekty projektu

 • Liczba osób pracujących po opuszczeniu Programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 27 osób (11 kobiet, 16 mężczyzn);

 • Liczba osób pracujących po opuszczeniu Programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek), w tym liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w Programie - 27 osób (11 kobiet, 16 mężczyzn);

 • Liczba osób pracujących po opuszczeniu Programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek), w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w Programie - 7 osób (4 kobiety, 3 mężczyzn);

 • Liczba osób pracujących po opuszczeniu Programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek), w tym liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w Programie os.  - 3 osoby (2 kobiety, 1 mężczyzna);

 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu Programu - 31 osób (18 kobiet, 13 mężczyzn);

 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu Programu, w tym liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w Programie - 31 osób (18 kobiet, 13 mężczyzn);

 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu Programu, w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w Programie - 8 osób (5 kobiet, 3 mężczyzn);

 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu Programu, w tym liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w Programie - 4 osoby (2 kobiety, 2 mężczyzn);

 • Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w Programie (RW) – 88 osób (51 kobiet, 37 mężczyzn);

 • Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w Programie – 22 osoby (13 kobiet, 9 mężczyzn);

 • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w Programie – 9 osób (5 kobiet, 4 mężczyzn);

 • Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w Programie – 9 osób (5 kobiet, 4 mężczyzn);

 • Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w Programie – 22 osoby (13 kobiet, 9 mężczyzn);

Wkład Unii Europejskiej

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 1 138 162,56 zł

Wkład Unii Europejskiej w projekt: 967 438,17 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską