Projekt
„Akademia Zatrudnienia”

Masz co najmniej 30 lat?

Mieszkasz w powiecie bytowskim, kościerskim lub lęborskim?

Jesteś bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie pracy?

Ten projekt jest skierowany właśnie do Ciebie!

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego wsparcia doradczego i szkoleniowego oraz na bezpłatne staże zawodowe ze stypendium.

 • Bezpłatne doradztwo i poradnictwo zawodowe
 • Bezpłatne szkolenia zawodowe zakończone egzaminami:
  • komputerowe ECCC,
  • drwal-operator pilarki,
  • prawojazdy kat. C, D, E
  • inne dostosowane do potrzeb uczestników
 • staże zawodowe ze stypendium
  stypendium ok. 1290 zł netto (na rękę) miesięcznie
  długość stażu – do 6 miesięcy
 • zwrot kosztów dojazdu na doradztwo i szkolenia
 • ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i NNW podczas staży

Uczestnicy projektu:

Z oferty mogą skorzystać osoby bezrobotne, mieszkające na terenie powiatu bytowskiego, kościerskiego i lęborskiego, które mają co najmniej 30 lat i należą do jednej z poniższych grup:

 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie ponadgimnazjalne lub niższe)
 • kobiety,
 • osoby powyżej 50 roku życia.

Informacje i zgłoszenia

 • Bytów
  PCE Marmołowski
  ul. 11 Listopada 1
 • Lębork
  Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości
  ul. Bolesława Krzywoustego 1
 • Kościerzyna
  Fundacja Inkubator
  ul. Strzelecka 34

tel. 796 005 035Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Okres realizacji projektu: wrzesień 2016 – sierpień 2018

Rekrutacja do projektu: wrzesień-październik 2016, sierpień-wrzesień 2017

Cele projektu

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Bytowie, Kościerzynie i Lęborku poprzez nabycie kwalifikacji zawodowych oraz/lub nabycie umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego w wyniku udziału w stażach.

Wartość projektu: 1 138 162,56 zł

Wkład Unii Europejskiej w projekt: 967 438,17 zł