Akademia przedszkolaka 2

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska z przyjemnością informuje, że od 1 lipca 2024 r. realizuje projekt pn.

„Akademia przedszkolaka 2”

 

CEL PROJEKTU:

Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Językowym For Kids poprzez objęcie 55 dzieci i 3 nauczycieli ze wskazanego przedszkola odpowiednio dodatkowymi zajęciami i wsparciem oraz doskonaleniem zawodowym.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki uzyskaniu wsparcia finansowego na jego realizację z Unii Europejskiej.

DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W PROJEKCIE

 1. dla dzieci w wieku przedszkolnym:
 • Zajęcia „Lego matematyka i robotyka dla Smyka”- nauka liczenia, logicznego myślenia, mierzenia, rozwijanie wyobraźni przestrzennej, nauka programowania;
 • Zajęcia z native speakerem wg innowacji pedagogicznej „Modern kids” – obcowanie z językiem angielskim, w czasie którego dzieci uczą się ogólnych i niezbędnych w codziennej zabawie słów i zwrotów,;
 • Grupowe zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami artykulacji i wymowy
 • Zajęcia „Korekcyjne wygibasy”- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej;
 • Zajęcia z integracji sensorycznej stymulujące układ nerwowy poprzez pobudzanie receptorów zmysłowych;
 • Zajęcia z tańca i śpiewu kaszubskiego - dzieci poznają i nauczą się tradycyjnych form tańca kaszubskiego i pieśni związanych z tradycją roku obrzędowego na Kaszubach;
 • Zajęcia z doradcą zawodowym;
 • Zajęcia z j. polskiego jako zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dziecka z doświadczeniem migracji;
 • Wizyty grup teatralnych w przedszkolu;
 • Wyjazdy rozwijające kompetencje matematyczno-informatyczno-przyrodnicze do instytucji
 • Wyjazdy do muzeów/zagród kaszubskich, miejsc pielęgnujących i propagujących kulturę, tradycję, tożsamość Kaszub, w tym udział w zajęciach edukacyjnych nt. Kaszub, kultury, języka, obyczajów kaszubskich;
 • Wizyty w przedszkolu osób prezentujących wykonywany zawód w ramach preorientacji zawodowej;
 1. dla kadry nauczycielskiej:
 • szkolenie ”Arteterapia w pracy z dzieci w wieku przedszkolnym”
 • szkolenie „Plastyka sensoryczna"
 • szkolenie „Kreatywne wychowanie”
 • szkolenie "Logorytmika"

Na potrzeby zajęć zaplanowanych w ramach projektu do Przedszkola For Kids zostaną zakupnie pomoce dydaktyczne oraz dodatkowy sprzęt niezbędne do prowadzenia zajęć.

GRUPA DOCELOWA

Projekt jest skierowany do dzieci objętych edukacja przedszkolną oraz nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu Językowym For Kids w Bytowie.

NAJWAŻNIEJSZE EFEKTY PROJEKTU:

 • uzyskanie przez 3 nauczycieli kompetencji zawodowych;
 • objęcie 55 dzieci dodatkowymi zajęciami z edukacji przedszkolnej ukierunkowanymi na rozwój kompetencji kluczowych i wyrównującymi szanse edukacyjne w zakresie stworzonych deficytów;
 • objęcie wsparciem 3 dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych;
 • budowanie tożsamości regionalnej i zwiększenie świadomości nt. istniejących zawodów wśród 55 dzieci z Przedszkola For Kids;

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

Przedszkole Językowe For Kids 

ul. Michała Drzymały 26A
77-100 Bytów
tel. +48 530 658 120
forkids@marmolowski.pl

Wartość projektu: 455 750 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 387 387,50 zł