Bezpłatne kursy językowe Bezpłatne kursy komputerowe dla pracujących Akademia Zatrudnienia (1) Akademia Zatrudnienia (2)

Jesteśmy firmą rodzinną

Filarem naszej działalności jest edukacja. Rekrutację do szkół i kursów prowadzimy nieprzerwanie od 1999 roku. Ciągłość i zaufanie są w tej branży szczególnie istotne. Tego gwarancją jest towarzyszący nam znak firmy rodzinnej.

Nazwisko w nazwie zobowiązuje. To właśnie dlatego od lat budujemy wyróżniającą się wysoką jakością i stabilną pozycją markę.

Zaufało nam już kilka tysięcy osób, firm i instytucji. Sprawdź nas i Ty!

Firma Rodzinna
Prywatne Centrum Edukacyjne MARMOŁOWSKI
firma rodzinna od 1999 r.

Aktualności

Wyniki rekrutacji do projektu ,,Akademia zatrudnienia 3"

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" w związku z zakończeniem etapu I rekrutacji osób do udziału w projekcie "Akademia zatrudnienia 3" w załączeniu poniżej publikuje wyniki przeprowadzonej rekrutacji.

Kandydat zgłoszony do udziału w projekcie zostanie telefonicznie poinformowany o wynikach przeprowadzonej rekrutacji oraz powiadomiony o terminach spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem.

Wyniki rekrutacji do projektu „Akademia zatrudnienia 3” – DO POBRANIA

 

Projekt "Akademia zatrudnienia 3" jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Rekrutacja do projektu "Akademia zatrudnienia 3"

Prywatne Centrum Edukacyjne „MARMOŁOWSKI” s.c. zaprasza do udziału w projekcie „Akademia zatrudnienia 3”.

Pierwsze edycja rekrutacji do projektu w terminie od 12 do 23 listopada 2019 r.

 

Do udziału w projekcie zapraszamy mieszkańców powiatu lęborskiego, kościerskiego i bytowskiego w wieku powyżej 30 roku życia, które są zarejestrowane jako osoby bezrobotne w ewidencji urzędu pracy.

W ramach projektu można skorzystać:

 • z doradztwa zawodowego;
 • szkoleń kończących się egzaminem, które nadają kwalifikacje/kompetencje zawodowe. Podczas szkoleń uczestnikom wypłacimy stypendium szkoleniowe, zapewnimy zwrot kosztów dojazdu i opieki nad dziećmi do lat 7, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, wyżywienie, ubrania robocze;
 • max. 6-cio miesięcznych staży przyuczających do zawodu, ze stypendium stażowym  w wysokości 1033,70 zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem. Podczas staży uczestnikom zapewnimy zwrot kosztów dojazdu i opieki nad dziećmi do lat 7 oraz ubezpieczenie NNW.

Formy wsparcia, z jakich skorzystają uczestnicy projektu będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań.

 

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są:

w Lęborku w budynku Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STOLEM przy ul. Bolesława Krzywoustego 1,

w Kościerzynie w budynku Szkoły Branżowej przy ul. Strzeleckiej 34,

w Bytowie przy ul. Zaułek Drozdowy 2.

Dokumenty rekrutacyjne i szczegółowe informacje nt. wsparcia są dostępne na stronie http://marmolowski.pl/projekty-unijne/akademia-zatrudnienia-3/, profilu firmy na Facebook’u, a także udzielają ich pracownicy w/w biura. Informacje udzielane są także telefonicznie pod numerem: 530 685 323 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: az@marmolowski.pl

 

Projekt „Akademia zatrudnienia 3” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Wyniki rekrutacji uzupełniającej dzieci do projektu "Akademia Przedszkolaka"

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" w związku z zakończeniem rekrutacji uzupełniającej dzieci z gminy Bytów w wieku 2,5-4 lata do udziału w projekcie "Akademia Przedszkolaka" w załączeniu poniżej publikuje wyniki przeprowadzonej rekrutacji.

Rodzic/opiekun prawny dziecka zgłoszonego do udziału w projekcie zostanie telefonicznie poinformowany o wynikach przeprowadzonej rekrutacji uzupełniającej oraz zaproszony do siedziby PCE "Marmołowski" w celu podpisania umowy na świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych w Przedszkolu językowym for Kids w Bytowie w projekcie pn. „Akademia Przedszkolaka”.

 

Wyniki rekrutacji uzupełniającej dzieci do projektu „Akademia Przedszkolaka” – DO POBRANIA

 

Projekt "Akademia przedszkolaka" jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Rekrutacja uzupełniająca dzieci w wieku przedszkolnym do projektu "Akademia przedszkolaka"

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" zaprasza dzieci w gminy Bytów w wieku 2,5-4 lata do udziału w projekcie "Akademia przedszkolaka". Od 29.08.2019 r. rozpoczynamy rekrutacją uzupełniającą na jedno wolne miejsce w projekcie.

W ramach projektu dzieci w wieku przedszkolnym mogą skorzystać z bezpłatnej opieki i edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2019/2020 w ramach 24 nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w przystosowanym na ten cel i wyposażonym, nowo utworzonym przedszkolu For Kids w Bytowie, w tym:

 • z opieki przedszkolnej w godzinach od 6:00 do 18:00 w pełni wyposażonych salach przedszkolnych;

 • z zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych;

 • bezpłatne wyżywienie podczas pobytu w przedszkolu oraz wyprawki w przybory.

Dla dzieci objętych edukacją przedszkolną w ramach projektu zaplanowano również zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne (grupowe i indywidualne zajęcia logopedyczne, gimnastykę korekcyjną oraz zajęcia z rytmiki) oraz wsparcie ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych na rynku pracy, w  tym  wizyty grup teatralnych, zajęcia z języka angielskiego oraz wyjazdy rozwijające kompetencje przyrodnicze, świadomość kulturową i kreatywność.

Rekrutacja uzupełniająca do projektu będzie prowadzona w okresie od 29 sierpnia 2019 r. do momentu zgłoszenia się pierwszej zainteresowanej osoby.

Osoby zainteresowane zgłoszeniem dziecka do projektu zapraszamy do złożenia FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do projektu.

Uzupełniony i podpisany formularz prosimy dostarczyć do siedziby PCE "Marmołowski", ul. 11 Listopada 1 w Bytowie.

Szczegółowe informacje nt. projektu udzielane są telefonicznie pod nr 577 150 533 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
forkids@marmolowski.pl lub osobiście w siedzibie PCE "Marmołowski"

Informacje nt. projektu znajdują się w zakładce => PROJEKTY UNIJNE =>AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA

 

Projekt "Akademia przedszkolaka" jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

16.08.2019 r. biuro nieczynne

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" informuje, że w dniu 16.08.2019 r. biura firmy mieszczące się przy ul. 11. Listopada 1 oraz Zaułek Drozodowy 2  w Bytowie będą nieczynne.

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami firmy od dnia 19.08.2019 r. 

Przeniesienie biura z ul. Szarych Szeregów 2a/3p

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" informuje, że biuro znajdujące się przy ul. Szarych Szeregów 2a/3p od dnia 01.08.2019 r. zostało przeniesone do budynku znajdującego się przy ul. Zaułek Drozdowy 2 w Bytowie.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wyniki rekrutacji uzupełniającej dzieci do projektu "Akademia Przedszkolaka"

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" w związku z zakończeniem rekrutacji uzupełniającej dzieci z gminy Bytów w wieku 2,5-4 lata do udziału w projekcie "Akademia Przedszkolaka" w załączeniu poniżej publikuje wyniki przeprowadzonej rekrutacji.

Rodzic/opiekun prawny dziecka zgłoszonego do udziału w projekcie zostanie telefonicznie poinformowany o wynikach przeprowadzonej rekrutacji uzupełniającej oraz zaproszony do siedziby PCE "Marmołowski" w celu podpisania umowy na świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych w Przedszkolu językowym for Kids w Bytowie w projekcie pn. „Akademia Przedszkolaka”.

 

Wyniki rekrutacji uzupełniającej dzieci do projektu „Akademia Przedszkolaka” – DO POBRANIA

 

Projekt "Akademia przedszkolaka" jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Rekrutacja uzupełniająca dzieci w wieku przedszkolnym do projektu "Akademia przedszkolaka"

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" zaprasza dzieci w gminy Bytów w wieku 2,5-4 lata do udziału w projekcie "Akademia przedszkolaka". Od 24.07.2019 r. rozpoczynamy rekrutacją uzupełniającą na jedno wolne miejsce w projekcie.

W ramach projektu dzieci w wieku przedszkolnym mogą skorzystać z bezpłatnej opieki i edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2019/2020 w ramach 24 nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w przystosowanym na ten cel i wyposażonym, nowo utworzonym przedszkolu For Kids w Bytowie, w tym:

 • z opieki przedszkolnej w godzinach od 6:00 do 18:00 w pełni wyposażonych salach przedszkolnych;

 • z zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych;

 • bezpłatne wyżywienie podczas pobytu w przedszkolu oraz wyprawki w przybory.

Dla dzieci objętych edukacją przedszkolną w ramach projektu zaplanowano również zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne (grupowe i indywidualne zajęcia logopedyczne, gimnastykę korekcyjną oraz zajęcia z rytmiki) oraz wsparcie ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych na rynku pracy, w  tym  wizyty grup teatralnych, zajęcia z języka angielskiego oraz wyjazdy rozwijające kompetencje przyrodnicze, świadomość kulturową i kreatywność.

Rekrutacja uzupełniająca do projektu będzie prowadzona w okresie od 24 do 26 lipca 2019 r. 

Osoby zainteresowane zgłoszeniem dziecka do projektu zapraszamy do złożenia FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do projektu.

Uzupełniony i podpisany formularz prosimy dostarczyć do siedziby PCE "Marmołowski", ul. 11 Listopada 1 w Bytowie.

Szczegółowe informacje nt. projektu udzielane są telefonicznie pod nr 577 150 533 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
forkids@marmolowski.pl lub osobiście w siedzibie PCE "Marmołowski"

Informacje nt. projektu znajdują się w zakładce => PROJEKTY UNIJNE =>AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA

 

Projekt "Akademia przedszkolaka" jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Wyniki rekrutacji dzieci do projektu "Akademia Przedszkolaka"

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" w związku z zakończeniem rekrutacji dzieci z gminy Bytów w wieku 2,5-4 lata do udziału w projekcie "Akademia Przedszkolaka" w załączeniu poniżej publikuje wyniki przeprowadzonej rekrutacji.

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zgłoszonych do udziału w projekcie zostaną telefonicznie poinformowani o wynikach przeprowadzonej rekrutacji oraz zaproszeni do siedziby PCE "Marmołowski" w celu podpisania umowy na świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych w Przedszkolu językowym for Kids w Bytowie w projekcie pn. „Akademia Przedszkolaka”.

 

Wyniki rekrutacji dzieci do projektu „Akademia Przedszkolaka” – DO POBRANIA

 

Projekt "Akademia przedszkolaka" jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Wyniki rekrutacji uzupełniającej na szkolenia zawodowe nadające kwalifikacje w ramach projektu "Nowy start"

W załączeniu poniżej prezentujemy wyniki rekrutacji uzupełniającej uczestników na szkolenia zawodowe w ramach projektu "Nowy start".

Wyniki rekrutacji - POBIERZ

W związku z zakwalifikowaniem do projektu niewystarczającej liczby osób ogłoszona została rekrutacja uzupełniająca trwająca do wyczerpania liczby miejsc w projekcie wynoszących co najmniej 20 osób.

Wyniki rekrutacji uzupełniającej na szkolenia zawodowe w ramach projektu "Nowy start"

W załączeniu poniżej prezentujemy wyniki rekrutacji uzupełniającej uczestników na szkolenia zawodowe w ramach projektu "Nowy start".

Wyniki rekrutacji - POBIERZ

W związku z zakwalifikowaniem do projektu niewystarczającej liczby osób ogłoszona została rekrutacja uzupełniająca trwająca do wyczerpania liczby miejsc w projekcie wynoszących co najmniej 20 osób.

Rekrutacja dzieci w wieku przedszkolnym do projektu "Akademia przedszkolaka"

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" zaprasza dzieci w gminy Bytów w wieku 2,5-4 lata do udziału w projekcie "Akademia przedszkolaka".

W ramach projektu dzieci w wieku przedszkolnym mogą skorzystać z bezpłatnej opieki i edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2019/2020 w ramach 24 nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w przystosowanym na ten cel i wyposażonym, nowo utworzonym przedszkolu For Kids w Bytowie, w tym:

 • z opieki przedszkolnej w godzinach od 6:00 do 18:00 w pełni wyposażonych salach przedszkolnych;

 • z zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych;

 • bezpłatne wyżywienie podczas pobytu w przedszkolu oraz wyprawki w przybory.

Dla dzieci objętych edukacją przedszkolną w ramach projektu zaplanowano również zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne (grupowe i indywidualne zajęcia logopedyczne, gimnastykę korekcyjną oraz zajęcia z rytmiki) oraz wsparcie ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych na rynku pracy, w  tym  wizyty grup teatralnych, zajęcia z języka angielskiego oraz wyjazdy rozwijające kompetencje przyrodnicze, świadomość kulturową i kreatywność.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w okresie od 3 do 21 czerwca 2019 r. 

Osoby zainteresowane zgłoszeniem dziecka do projektu zapraszamy do złożenia FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do projektu.

Uzupełniony i podpisany formularz prosimy dostarczyć do siedziby PCE "Marmołowski", ul. 11 Listopada 1 w Bytowie.

Szczegółowe informacje nt. projektu udzielane są telefonicznie pod nr 577 150 533 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
forkids@marmolowski.pl lub osobiście w siedzibie PCE "Marmołowski"

Informacje nt. projektu znajdują się w zakładce => PROJEKTY UNIJNE =>AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA

 

Projekt "Akademia przedszkolaka" jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Wyniki rekrutacji na szkolenia zawodowe w ramach projektu "Nowy start"

W załączeniu poniżej prezentujemy wyniki rekrutacji uzupełniającej uczestników na szkolenia zawodowe w ramach projektu "Nowy start".

Wyniki rekrutacji - POBIERZ

W związku z zakwalifikowaniem do projektu niewystarczającej liczby osób ogłoszona została rekrutacja uzupełniająca trwająca do wyczerpania liczby miejsc w projekcie wynoszących co najmniej 20 osób.

Wyniki rekrutacji uzupełniającej na szkolenia zawodowe w ramach projektu "Nowy start"

W załączeniu poniżej prezentujemy wyniki rekrutacji uzupełniającej uczestników na szkolenia zawodowe w ramach projektu "Nowy start".

Wyniki rekrutacji - POBIERZ

W związku z zakwalifikowaniem do projektu niewystarczającej liczby osób ogłoszona została rekrutacja uzupełniająca trwająca do wyczerpania liczby miejsc w projekcie wynoszących co najmniej 20 osób.

2 maja 2019 r. biuro nieczynne

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" informuje, że w dniu 02.05.2019 r. biura firmy mieszczące się przy ul. 11. Listopada 1, Zaułek Drozodowy 2 oraz przy ulicy Szarych Szerów 2A/3P w Bytowie będą nieczynne.

Zapraszamy do odwiedzenia naszych placówek i kontaktu z pracownikami od 6 maja 2019 r.