Bezpłatne kursy językowe Bezpłatne kursy komputerowe dla pracujących Akademia Zatrudnienia (1) Akademia Zatrudnienia (2)

Jesteśmy firmą rodzinną

Filarem naszej działalności jest edukacja. Rekrutację do szkół i kursów prowadzimy nieprzerwanie od 1999 roku. Ciągłość i zaufanie są w tej branży szczególnie istotne. Tego gwarancją jest towarzyszący nam znak firmy rodzinnej.

Nazwisko w nazwie zobowiązuje. To właśnie dlatego od lat budujemy wyróżniającą się wysoką jakością i stabilną pozycją markę.

Zaufało nam już kilka tysięcy osób, firm i instytucji. Sprawdź nas i Ty!

Firma Rodzinna
Prywatne Centrum Edukacyjne MARMOŁOWSKI
firma rodzinna od 1999 r.

Aktualności

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu "Nowy start"

W związku zakończeniem procedury odowławczej w załaczniku poniżej znajduje się lista ostatecznie zakwalifikowanych do projektu "Nowy start" w ramach sćieżki dotacyjnej - II edycja rekrutacji.

Ostatecznie wyniki rekrutacji do projektu "Nowy start" - II edycja naboru

Osoby, które niezakwalifikowały się do projektu lub są zainteresoany uzyskaniem dotacji na otwarcie firmy informyjemy, że nabór wniosków o dotację prowadzą lub planują prowadzić w najbliższym czasie:

firma Human Power - w ramach projektu "Bezpieczne wsparcie" - informacji udziela Agnieszka Dąbrowska, tel. 798 955 060

firma MCS - w ramach projektu "Twoja szansa" - informacji udziela Aleksandra Ratkiewicz - 533-628-183

Wyniki rekrutacji uzupełniającej do projektu "Szansa dla młodych"

Wyniki rekrutacji zupełniającej do projektu "Szansa dla młodych".

Wyniki rekrutacji - Lista rankingowa

Wyniki rekrutacji uzupełniającej - projekt "Szansa dla młodych"

Wyniki rekrutacji zupełniającej do projektu "Szansa dla młodych".

Wyniki rekrutacji - Lista rankingowa

Ostateczne wyniki oceny biznes planów w ramach projektu "Nowy start"

W wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej została sporządzona i przyjęta ostateczna lista osób, którym przyznano jednorazową dotację inwestycyjną w ramach projektu "Nowy start".

Lista osób, którym przyznano jednorazową dotację inwestycyjną w ramach projektu "Nowy start"

Osoby znajdujące się na liście rankingowej od pozycji 11 do 15 zostaną pisemnie poinformowane o ostatecznym wyniku oceny złożonego wniosku na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

Wstępne wyniki II edycji rekrutacji do projektu "Nowy start" - wsparcie dotacyjne

W załączeniu prezentujemy wyniki rekrutacji do projektu "Nowy start" - II edycja rekrutacji (wsparcie w formie dotacji na otwarcie własnej działalności gospodarczej). Wszyscy kandydaci do projektu otrzymają pisemną informcję o wynikach oceny jego formularza zgłoszeniowego oraz oceny przeprowadzonych rozmów.

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu zostanie opublikowana po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań od dokonanej oceny lub upływie terminu do wniesienia odwołań.

WSTĘPNE WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU "NOWY START" (wsparcie dotacyjne) - II edycja

Wyniki oceny wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe w ramach projektu "Nowy start"

W załączeniu prezentujemy wstępną listę rankingową oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Nowy start".

Ostateczna lista rankingowa zostanie opublikowana po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań lub upływie terminu do ich wniesienia.

Wszyscy uczestnicy projektu zostaną pisemnie poinformowani o wynikach oceny złożonych przez nich wniosków. 

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU "NOWY START" - EDYCJA I

Wyniki rekrutacji uzupełniającej do projektu "Szansa dla młodych"

Wyniki rekrutacji zupełniającej do projektu "Szansa dla młodych".

Wyniki rekrutacji - Lista rankingowa

Wyniki rekrutacji uzupełniającej do projektu "Szansa dla młodch"

Wyniki rekrutacji zupełniającej do projektu "Szansa dla młodych".

Wyniki rekrutacji - Lista rankingowa

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA W RAMACH II EDYCJI!!! Zapraszamy na bezpłatne szkolenia i staże - projekt "Szansa dla młodych"

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. zaprasza mieszkańców powiatu bytowskiego na staże przyuczające do zawodu i bezpłatne szkolenia organizowane w ramach projektu „Szansa dla młodych”.

Skorzystać ze wsparcia mogą osoby, które są mieszkańcami powiatu bytowskiego, mają mniej niż 30 lat i nie pracują oraz nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie uczestniczą w szkoleniach.

W ramach projektu będą organizowane szkolenia ze stypendium, a także 5,6 lub 7-miesięczne staże przyuczające do zawodu ze stypendium stażowym w wysokości ok. 1000 zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem. Formy wsparcia, z jakich skorzystają uczestnicy projektu będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań.

Uczestnikom zapewnimy zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, materiały dydaktyczne oraz wyżywienie.

W sumie ze wsparcia skorzystają 24 osoby, w tym wszyscy z poradnictwa zawodowego, 18 osób ze szkoleń, a 24 uczestników ze staży. Celem projektu „Szansa dla młodych” jest znalezienie pracy przez co najmniej 43% osób objętych wsparciem.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są od 13.06.2018 r. do wyczerpania wolnych miejsc. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania na stronie www.marmolowski.pl.

Szczegółowych informacji nt. wsparcia udzielają pracownicy biura projektu mieszczącego się w Bytowie przy ul. Szarych Szeregów 2a/3p.

Udzielamy również informacji telefonicznie pod nr 796 000 054 i za pomocą poczty elektronicznej na adres: szansa@marmolowski.pl

Do kontaktu zapraszamy osoby bezrobotne zainteresowane szkoleniami i stażem zawodowym, a także pracodawców, którzy poprzez staż przyuczą do zawodu swoich przyszłych pracowników.

 

Wyniki oceny wniosków o dotację w ramach projektu "Nowy start" - I edycja

W załączniku poniżej publikujemy wstępne wyniki oceny wniosków na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej złożonych przez uczestników projektu "Nowy start" zakwalifikowanych do projektu w ramach I naboru.

Osobom wskazanym na pozycjach od 1 do 10 pozycji listy rankingowej została przyznana jednorazowa dotacja inwestycyjna. Osoby te wraz z informacją pisemną o wynikach oceny otrzymają wykaz załączników, jakie należy złożyć w celu podpisania umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

Po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań lub upływie terminu do ich wniesienia, wnioski na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej znajdujące się na liście rezerwowej na pozycji od 1 do 3 włącznie zostaną rekomendowane do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej. 

Wszystkie osoby, które złożyły wnioski na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej zostaną pisemnie poinformowane o wynikach dokonanej oceny. 

Wstępna lista rankingowa w wyniku oceny wniosków o JDI w ramach projektu "Nowy start" - I edycja

Wyniki rekrutacji do projektu "Szansa dla młodych" w ramach drugiej edycji

Wyniki rekrutacji zupełniającej do projektu "Szansa dla młodych".

Wyniki rekrutacji - Lista rankingowa

01.06.2018 r. biuro nieczynne

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" informuje, że w dniu 01.06.2018 r. biura firmy mieszczące się przy ul. 11. Listopada 1, Zaułek Drozodowy 2 oraz przy ulicy Szarych Szerów 2A/3P w Bytowie będą nieczynne.

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami firmy od 04.06.2018 r. 

Rekrutacja w ramach drugiej edycji projektu "Szansa dla młodych"

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. zaprasza mieszkańców powiatu bytowskiego na staże przyuczające do zawodu i bezpłatne szkolenia organizowane w ramach projektu „Szansa dla młodych”.

Skorzystać ze wsparcia mogą osoby, które są mieszkańcami powiatu bytowskiego, mają mniej niż 30 lat i nie pracują oraz nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie uczestniczą w szkoleniach.

W ramach projektu będą organizowane szkolenia ze stypendium, a także 5,6 lub 7-miesięczne staże przyuczające do zawodu ze stypendium stażowym w wysokości ok. 1000 zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem. Formy wsparcia, z jakich skorzystają uczestnicy projektu będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań.

Uczestnikom zapewnimy zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, materiały dydaktyczne oraz wyżywienie.

W sumie ze wsparcia skorzystają 24 osoby, w tym wszyscy z poradnictwa zawodowego, 18 osób ze szkoleń, a 24 uczestników ze staży. Celem projektu „Szansa dla młodych” jest znalezienie pracy przez co najmniej 43% osób objętych wsparciem.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są od 24.05.2018 r. do 07.06.2018 r.

. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania na stronie www.marmolowski.pl.

Szczegółowych informacji nt. wsparcia udzielają pracownicy biura projektu mieszczącego się w Bytowie przy ul. Szarych Szeregów 2a/3p.

Udzielamy również informacji telefonicznie pod nr 796 000 054 i za pomocą poczty elektronicznej na adres: szansa@marmolowski.pl

Do kontaktu zapraszamy osoby bezrobotne zainteresowane szkoleniami i stażem zawodowym, a także pracodawców, którzy poprzez staż przyuczą do zawodu swoich przyszłych pracowników.