Bezpłatne kursy językowe Bezpłatne kursy komputerowe dla pracujących Akademia Zatrudnienia (1) Akademia Zatrudnienia (2)

Jesteśmy firmą rodzinną

Filarem naszej działalności jest edukacja. Rekrutację do szkół i kursów prowadzimy nieprzerwanie od 1999 roku. Ciągłość i zaufanie są w tej branży szczególnie istotne. Tego gwarancją jest towarzyszący nam znak firmy rodzinnej.

Nazwisko w nazwie zobowiązuje. To właśnie dlatego od lat budujemy wyróżniającą się wysoką jakością i stabilną pozycją markę.

Zaufało nam już kilka tysięcy osób, firm i instytucji. Sprawdź nas i Ty!

Firma Rodzinna
Prywatne Centrum Edukacyjne MARMOŁOWSKI
firma rodzinna od 1999 r.

Aktualności

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA W RAMACH II EDYCJI!!! Zapraszamy na bezpłatne szkolenia i staże - projekt "Szansa dla młodych"

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. zaprasza mieszkańców powiatu bytowskiego na staże przyuczające do zawodu i bezpłatne szkolenia organizowane w ramach projektu „Szansa dla młodych”.

Skorzystać ze wsparcia mogą osoby, które są mieszkańcami powiatu bytowskiego, mają mniej niż 30 lat i nie pracują oraz nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie uczestniczą w szkoleniach.

W ramach projektu będą organizowane szkolenia ze stypendium, a także 5,6 lub 7-miesięczne staże przyuczające do zawodu ze stypendium stażowym w wysokości ok. 1000 zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem. Formy wsparcia, z jakich skorzystają uczestnicy projektu będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań.

Uczestnikom zapewnimy zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, materiały dydaktyczne oraz wyżywienie.

W sumie ze wsparcia skorzystają 24 osoby, w tym wszyscy z poradnictwa zawodowego, 18 osób ze szkoleń, a 24 uczestników ze staży. Celem projektu „Szansa dla młodych” jest znalezienie pracy przez co najmniej 43% osób objętych wsparciem.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są od 13.06.2018 r. do wyczerpania wolnych miejsc. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania na stronie www.marmolowski.pl.

Szczegółowych informacji nt. wsparcia udzielają pracownicy biura projektu mieszczącego się w Bytowie przy ul. Szarych Szeregów 2a/3p.

Udzielamy również informacji telefonicznie pod nr 796 000 054 i za pomocą poczty elektronicznej na adres: szansa@marmolowski.pl

Do kontaktu zapraszamy osoby bezrobotne zainteresowane szkoleniami i stażem zawodowym, a także pracodawców, którzy poprzez staż przyuczą do zawodu swoich przyszłych pracowników.

 

Wyniki oceny wniosków o dotację w ramach projektu "Nowy start" - I edycja

W załączniku poniżej publikujemy wstępne wyniki oceny wniosków na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej złożonych przez uczestników projektu "Nowy start" zakwalifikowanych do projektu w ramach I naboru.

Osobom wskazanym na pozycjach od 1 do 10 pozycji listy rankingowej została przyznana jednorazowa dotacja inwestycyjna. Osoby te wraz z informacją pisemną o wynikach oceny otrzymają wykaz załączników, jakie należy złożyć w celu podpisania umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

Po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań lub upływie terminu do ich wniesienia, wnioski na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej znajdujące się na liście rezerwowej na pozycji od 1 do 3 włącznie zostaną rekomendowane do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej. 

Wszystkie osoby, które złożyły wnioski na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej zostaną pisemnie poinformowane o wynikach dokonanej oceny. 

Wstępna lista rankingowa w wyniku oceny wniosków o JDI w ramach projektu "Nowy start" - I edycja

Wyniki rekrutacji do projektu "Szansa dla młodych" w ramach drugiej edycji

Wyniki rekrutacji zupełniającej do projektu "Szansa dla młodych".

Wyniki rekrutacji - Lista rankingowa

01.06.2018 r. biuro nieczynne

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" informuje, że w dniu 01.06.2018 r. biura firmy mieszczące się przy ul. 11. Listopada 1, Zaułek Drozodowy 2 oraz przy ulicy Szarych Szerów 2A/3P w Bytowie będą nieczynne.

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami firmy od 04.06.2018 r. 

Rekrutacja w ramach drugiej edycji projektu "Szansa dla młodych"

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. zaprasza mieszkańców powiatu bytowskiego na staże przyuczające do zawodu i bezpłatne szkolenia organizowane w ramach projektu „Szansa dla młodych”.

Skorzystać ze wsparcia mogą osoby, które są mieszkańcami powiatu bytowskiego, mają mniej niż 30 lat i nie pracują oraz nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie uczestniczą w szkoleniach.

W ramach projektu będą organizowane szkolenia ze stypendium, a także 5,6 lub 7-miesięczne staże przyuczające do zawodu ze stypendium stażowym w wysokości ok. 1000 zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem. Formy wsparcia, z jakich skorzystają uczestnicy projektu będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań.

Uczestnikom zapewnimy zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, materiały dydaktyczne oraz wyżywienie.

W sumie ze wsparcia skorzystają 24 osoby, w tym wszyscy z poradnictwa zawodowego, 18 osób ze szkoleń, a 24 uczestników ze staży. Celem projektu „Szansa dla młodych” jest znalezienie pracy przez co najmniej 43% osób objętych wsparciem.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są od 24.05.2018 r. do 07.06.2018 r.

. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania na stronie www.marmolowski.pl.

Szczegółowych informacji nt. wsparcia udzielają pracownicy biura projektu mieszczącego się w Bytowie przy ul. Szarych Szeregów 2a/3p.

Udzielamy również informacji telefonicznie pod nr 796 000 054 i za pomocą poczty elektronicznej na adres: szansa@marmolowski.pl

Do kontaktu zapraszamy osoby bezrobotne zainteresowane szkoleniami i stażem zawodowym, a także pracodawców, którzy poprzez staż przyuczą do zawodu swoich przyszłych pracowników.

 

Rekrutacja uzupełniająca do projektu "Szansa dla młodych" - wyniki

Wyniki rekrutacji zupełniającej do projektu "Szansa dla młodych".

Wyniki rekrutacji - Lista rankingowa

2 maja 2018 r. biuro nieczynne

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" informuje, że w dniu 02.05.2018 r. biura firmy mieszczące się przy ul. 11. Listopada 1, Zaułek Drozodowy 2 oraz przy ulicy Szarych Szerów 2A/3P w Bytowie będą nieczynne.

Zapraszamy do odwiedzenia naszych placówek i kontaktu z pracownikamii od 4 maja 2018 r. 

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu "Nowy start"

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej oceny formularzy zgłoszeniowym do projektu "Nowy start" poniżej prezentujemy ostateczną listę osób zakwalifikowanych do projektu "Nowy start"- wsparcie dotacyjne I edycja.

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu "Nowy start"

47 tys. zł dotacji na otwarcie działalności gospodarczej - nabór wniosków

PCE „Marmołowski” zaprasza mieszkańców powiatu bytowskiego, lęborskiego, kościerskiego do udziału w projekcie „Nowy start”, którego celem jest m.in. wsparcie osób chcących otworzyć własną działalność gospodarczą oraz planujacych podnieść kwalifikacje zawodowe.

W ramach projektu zaplanowano szkolenia i doradztwo przygotowujące do prowadzenia firmy, a także wsparcie finansowe w kwocie do 47 tys. zł na otwarcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. W sumie wsparciem ścieżki dotacyjnej zostanie objętych 30 osób, z których 26 osób otrzyma środki finansowe na otwarcie własnej firmy.

Ponadto 70 osób będzie miało szansę podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, w tym 50 osób skorzysta z bezpłatnych szkoleń zawodowych, a 20 osób ze studiów podyplomowych. 

Warunki udziału w projekcie oraz zaplanowane formy wsparcia zostały wskazane w regulaminach projektu znajdujących się na naszej stronie internetowej w zakładkach: => PROJEKTY UNIJNE => NOWY START.

Druga rekrutacja do projektu w celu uzyskania dotacji będzie prowadzona w terminach: od 7 do 18 maja 2018r.

Rekrutacja na bezpłatne szkolenia zawodowe będzie prowadzona  w terminie: od 7 do 18 maja 2018 r. 

Rekrutacja na bezpłatne studia podyplomowe  będzie prowadzona  w terminie: od 4 do 15 czerwca 2018 r. 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy na spotkanie informacyjne, na których zostaną omówione zasady udziału w projekcie:

  • PCE "Marmołowski", ul. Miła 26, 77-100 Bytów - 07.05.2018 r., godz. 15.00

Informacje nt. projektu można uzyskać również telefonicznie pod nr 730-000-528, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając pytanie na adres: nowy.start@marmolowski.pl.

Projekt „Nowy start” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Rekrutacja uzupełniająca do projektu "Szansa dla młodych" - wyniki

Wyniki rekrutacji zupełniającej do projektu "Szansa dla młodych".

Wyniki rekrutacji - Lista rankingowa

Wyniki rekrutacji uzupełniającej do projektu "Szansa dla młodych"

Wyniki rekrutacji zupełniającej do projektu "Szansa dla młodych".

Wyniki rekrutacji - Lista rankingowa

Wstępne wyniki rekrutacji do projektu "Nowy start" - wsparcie dotacyjne

W załączeniu prezentujemy wyniki rekrutacji do projektu "Nowy start" (wsparcie w formie dotacji na otwarcie własnej działalności gospodarczej). Wszyscy kandydaci do projektu otrzymają pisemną informcję o wynikach oceny jego formularza zgłoszeniowego oraz oceny przeprowadzonych rozmów.

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu zostanie opublikowana po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań od dokonanej oceny lub upływie terminu do wniesienia odwołań.

WSTĘPNE WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU "NOWY START" (wsparcie dotacyjne)

Zapraszamy na spotkanie" Fundusze Europejskie na aktywizację zawodową i podnoszenie kwalifikacji"

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne organizowane 19 kwietnia 2018 r. w Bytowie poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia na aktywizację zawodową i podnoszenie kwalifikacji ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. 
 
W programie spotkania m.in.:​
  • ​​Aktywizacja zawodowa i podnoszenie kwalifikacji w ramach Funduszy Europejskich – wprowadzenie.
  • Możliwości uzyskania wsparcia z Funduszy Europejskich na założenie działalności gospodarczej, aktywizację zawodową oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych.
  • Bezpłatne szkolenia i kursy językowe, komputerowe i zawodowe dla osób zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji.
  • Wsparcie zwrotne na założenie działalności i kształcenie. 
  • Źródła informacji o Funduszach Europejskich.     ​
 
Miejsce i termin spotkania:
 Spotkanie odbędzie się w czwartek 19 kwietnia 2018 r. w siedzibie Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STOLEM, ul. Podzamcze 34, w godz. 10:00-12:15
 
Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 18 kwietnia 2018 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 714 18 44 lub 59 714 18 45. 
 
Formularz zgłoszeniowy wraz z programem spotkania dostępne na stronie:
https://pomorskiewunii.pomorskie.eu/-/spotkanie-informacyjne-w-bytowie-fundusze-europejskie-na-aktywizacje-zawodowa-i-podnoszenie-kwalifikacji-
 
Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania. 
 
Kontakt:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, tel.: (59) 714 18 44 lub (59) 714 18 45.
 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 
 
Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

30.03.2018 r. biuro nieczynne

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" informuje, że w dniu 30.03.2018 r. biura firmy mieszczące się przy ul. 11. Listopada 1, Zaułek Drozodowy 2 oraz przy ulicy Szarych Szerów 2A/3P w Bytowie będą nieczynne.