szkoła zawodowa ogólne

Jesteśmy firmą rodzinną

Filarem naszej działalności jest edukacja. Rekrutację do szkół i kursów prowadzimy nieprzerwanie od 1999 roku. Ciągłość i zaufanie są w tej branży szczególnie istotne. Tego gwarancją jest towarzyszący nam znak firmy rodzinnej.

Nazwisko w nazwie zobowiązuje. To właśnie dlatego od lat budujemy wyróżniającą się wysoką jakością i stabilną pozycją markę.

Zaufało nam już kilka tysięcy osób, firm i instytucji. Sprawdź nas i Ty!

Firma Rodzinna

Aktualności

Dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla Przedszkola For Kids

Z radościa pragniemy poinformować, że Przedszkole For Kids otrzymało dofinansowanie  z budżetu państwa na realizację zadania promującego czytelnictwo. W ramach projektu m.in. zakupimy nowe pozycje czytelnicze do księgozbioru naszego przedszkola, które będziemy wykorzystywać w trakcie prowadzonej edukacji i opieki przedszkolnej, zorganizujemy dla dzieci spotkanie literackie z autorem książek dla najmłodszych czytelników, w trakcie spotkań z rodzicami przedstawimy im korzyści płynące z czytania dzieciom i z dziećmi oraz przedstawimy im godne ich uwagi pozycje czytelnicze, a także udamy się z wizytą do biblioteki pedagogicznej w Bytowie.

Wszystkie planowane działania zrealuzujemy do końca 2024 r.

Dotacja celowa z budżetu państwa została przyznana w ramach  Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0”.

09.06.2023 r. biuro nieczynne

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" informuje, że w dniu 09.06.2023 r. biuro firmy mieszczące się przy ul. 11 Listopada 1 w Bytowie będzie nieczynne. 

 

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych

PCE „Marmołowski” wszystkim pracownikom oraz klientom składa życzenia zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości, radosnego nastroju oraz serdecznych spotkań z najbliższymi.

02.05.2022 r. biuro nieczynne

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" informuje, że w dniu 02.05.2022 r. biuro firmy mieszczące się przy ul. 11 Listopada 1 w Bytowie będzie nieczynne.

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami firmy od dnia 04.05.2022 r.

17-19 września Dni Otwarte Funduszy Europejskich - WEŹ UDZIAŁ W WYDARZENIU!

W dniach 17-19 września w całej Polsce świętujemy Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE).

 

Weź udział w wydarzeniu POWER 2 WORK organizowanym w ramach DOFE przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

Spotkaj się z nami, w piątek, 17 września. Bez wychodzenia z domu.

Tego dnia będzie można:

  • porozmawiać z doradcą zawodowym o planach edukacyjnych lub zawodowych,
  • porozmawiać o bezpiecznych wyjazdach do pracy za granicę i warunkach pracy sezonowej,
  • poznać efekty wsparcia z Funduszy Europejskich dla młodzieży na Pomorzu,

 

Dodatkowo, jeśli wróciłeś z zagranicy i szukasz pracy na Pomorzu, to dowiesz się co może zaoferować Ci projekt "Pomorskie! Tu wracam, tu pracuję".

W imieniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym wydarzeniu:)

 

Ostateczne wyniki oceny wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Akademia przedsiębiorczości 2"

W załączeniu poniżej prezentujemy ostateczne wyniki oceny wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz ostateczne wyniki oceny wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w ramach II edycji projektu "Akademia przedsiębiorczości 2".

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH II EDYCJI PROJEKTU "Akademia przedsiębiorczości 2" - POBIERZ-

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH II EDYCJI PROJEKTU "Akademia przedsiębiorczości 2" - POBIERZ-

Wstępne wyniki oceny wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Akademia przedsiębiorczości 2"

W załączeniu poniżej prezentujemy wstępne wyniki oceny wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz wstępne wyniki oceny wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w ramach II edycji projektu "Akademia przedsiębiorczości 2"

Wstępna lista rankingowa wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu "Akademia przedsiębiorczości 2" - POBIERZ -

Wstępna lista rankingowa wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu " Akademia przedsiębiorczości 2" - POBIERZ -

Wszyscy uczestnicy projektu zostaną pisemnie poinformowani o dokonanych ocenach  w dniu 17.05.2021 r.

Ostateczne wyniki oceny wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz ostateczne wyniki oceny wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w ramach II edycji projektu „Kierunek własny biznes 2”

 

W załączeniu poniżej prezentujemy ostateczne wyniki oceny wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz ostateczne wyniki oceny wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w ramach II edycji projektu „Kierunek własny biznes 2”.

 

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH II EDYCJI PROJEKTU „KIERUNEK WŁASNY BIZNES 2” - pobierz

 

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH II EDYCJI PROJEKTU „KIERUNEK WŁASNY BIZNES 2” - pobierz

Lista rankingowa III rekrutacji do projektu ,,Akademia zatrudnienia 3"

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" w związku z zakończeniem III rekrutacji osób do udziału w projekcie "Akademia zatrudnienia 3" w załączeniu poniżej publikuje wyniki przeprowadzonej rekrutacji.

Kandydat zgłoszony do udziału w projekcie zostanie telefonicznie poinformowany o wynikach przeprowadzonej rekrutacji oraz powiadomiony o terminach spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem.

Wyniki rekrutacji do projektu „Akademia zatrudnienia 3” – DO POBRANIA

Projekt "Akademia zatrudnienia 3" jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Wstępne wyniki oceny wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w ramach II edycji projektu "Kierunek własny biznes 2"

W załączeniu poniżej prezentujemy wstępne wyniki oceny wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz wstępne wyniki oceny wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w ramach II edycji projektu "Kierunek własny biznes 2".

 

Wstępna lista rankingowa wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu "Kierunek własny biznes 2" - POBIERZ

 

Wstępna lista rankingowa wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Kierunek własny biznes 2" - POBIERZ

 

Wszyscy uczestnicy projektu zostaną pisemnie poinformowani o dokonanych ocenach.

Nabór Wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu "Akademia przedsiębiorczości 2"

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska informuje, że w dniach od 07.04.2021 do 09.04.2021 r. będzie prowadzony nabór Wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Akademia przedsiębiorczości 2”. Dokumenty będą przyjmowane:

w dni robocze w godzinach od 8.30 do 15.30:

- przez kadrę projektu, w punkcie obsługi uczestników w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 57, 76-200 Słupsk lub 

- przez kadrę projektu, w biurze projektu mieszczącym się w Bytowie, ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów.

O przyjęciu wniosków w terminie decyduje data i godzina ich wpływu pod w/w adresy. Odpowiedzialność za dostarczenie dokumentów w terminie spoczywa na osobie zainteresowanej otrzymaniem wsparcia w projekcie.

Ostateczna lista rankingowa prezentująca wyniki II rekrutacji do projektu "Akademia przedsiębiorczości 2"

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" s.c. w załączeniu poniżej prezentuje wyniki rekrutacji do projektu "Akademia przedsiębiorczości 2".
OSTATECZNE WYNIKI II REKRUTACJI DO PROJEKTU "Akademia przedsiębiorczości 2" - POBIERZ-

STAŻE I SZKOLENIA dla osób po 30 r.ż. III rekrutacja do projektu ,,Akademia zatrudnienia 3"

REKRUTACJA 46 OSÓB PO 30 ROKU ŻYCIA NA STAŻE I SZKOLENIA
15.03.2021-26.03.2021r.  w godzinach od 8:00-16:00.

INFORMACJE  NT. PROJEKTU

poniżej oraz pod nr tel. 530-685-323

Prywatne Centrum Edukacyjne ,,MARMOŁOWSKI” s.c. zaprasza mieszkańców powiatu lęborskiego, kościerskiego i bytowskiego do skorzystania ze wsparcia oferowanego w ramach projektu „Akademia zatrudnienia 3”. Do projektu zapraszamy osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy, nie uczestniczące w szkoleniu lub kształceniu w systemie stacjonarnym, powyżej 30 roku życia. W sumie ze wsparcia skorzysta 145 osób.

W ramach projektu można skorzystać z:

doradztwa zawodowego;
szkoleń kończących się egzaminem, które nadają kwalifikacje/kompetencje zawodowe. Podczas szkoleń uczestnikom wypłacimy stypendium szkoleniowe, zapewnimy zwrot kosztów dojazdu i opieki nad dziećmi do lat 7, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, wyżywienie, ubrania robocze;
maksymalnie 6-cio miesięcznych staży przyuczających do zawodu, ze stypendium stażowym  w wysokości 1440,00 zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem. Podczas staży uczestnikom zapewnimy zwrot kosztów dojazdu i opieki nad dziećmi do lat 7 oraz ubezpieczenie NNW.
Formy wsparcia, z jakich skorzystają uczestnicy projektu będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są:

- w Kościerzynie przy ul. Heykego 28

- w Bytowie przy ul. Zaułek Drozdowy 2.

Dokumenty rekrutacyjne i szczegółowe informacje nt. wsparcia są dostępne na stronie www.marmolowski.pl, profilu firmy na Facebook’u, a także udzielają ich pracownicy w/w biura. Informacje udzielane są także telefonicznie pod numerem: 530 685 323 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: az@marmolowski.pl oraz klaudia.adamczyk@marmolowski.pl

PROSIMY PRZY SKŁADANIU DOKUMENTÓW

 ZASŁONIĆ USTA I NOS ORAZ ZDEZYNFEKOWAĆ DŁONIE PRZY WEJŚCIU DO BUDYNKU

Projekt „Akademia zatrudnienia 3” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Wstępna lista rankingowa prezentująca wyniki II rekrutacji do projektu "Akademia przedsiębiorczości 2"

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" s.c. w załączeniu poniżej prezentuje wyniki rekrutacji do projektu "Akademia przedsiębiorczości 2". Każdy z kandydatów do projektu otrzyma informację pisemną dot. wyników przeprowadzonego procesu rekrutacji do projektu.

 

WSTĘPNE WYNIKI II REKRUTACJI DO PROJEKTU "Akademia przedsiębiorczości 2" - POBIERZ-

Nabór Wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu "Kierunek własny biznes 2"

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska informuje, że w dniach od 01.03.2021 do 03.03.2021 r. będzie prowadzony nabór Wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Kierunek własny biznes 2”. Dokumenty będą przyjmowane:

w dni robocze w godzinach od 8.30 do 15.30:

- przez kadrę projektu, w punkcie obsługi uczestników w Kościerzynie przy ul. Heykego 28, 83-400 Kościerzyna lub 

- przez kadrę projektu, w biurze projektu mieszczącym się w Bytowie, ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów.

O przyjęciu wniosków w terminie decyduje data i godzina ich wpływu pod w/w adresy. Odpowiedzialność za dostarczenie dokumentów w terminie spoczywa na osobie zainteresowanej otrzymaniem wsparcia w projekcie.