Szkoła biznesu 2 Bezpłatne kursy językowe Akademia Zatrudnienia (3) Bezpłatne kursy komputerowe dla pracujących Kierunek własny biznes 2 Akademia integracji

Jesteśmy firmą rodzinną

Filarem naszej działalności jest edukacja. Rekrutację do szkół i kursów prowadzimy nieprzerwanie od 1999 roku. Ciągłość i zaufanie są w tej branży szczególnie istotne. Tego gwarancją jest towarzyszący nam znak firmy rodzinnej.

Nazwisko w nazwie zobowiązuje. To właśnie dlatego od lat budujemy wyróżniającą się wysoką jakością i stabilną pozycją markę.

Zaufało nam już kilka tysięcy osób, firm i instytucji. Sprawdź nas i Ty!

Firma Rodzinna

Aktualności

Ostateczne wyniki oceny wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Akademia przedsiębiorczości 2"

W załączeniu poniżej prezentujemy ostateczne wyniki oceny wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz ostateczne wyniki oceny wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Akademia przedsiębiorczości 2".

Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu "Akademia przedsiębiorczości 2" - POBIERZ

Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Akademia przedsiębiorczości 2" - POBIERZ

Wstępne wyniki oceny wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Akademia przedsiębiorczości 2"

W załączeniu poniżej prezentujemy wstępne wyniki oceny wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz wstępne wyniki oceny wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Akademia przedsiębiorczości 2".

Wstępna lista rankingowa wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu "Akademia przedsiębiorczości 2" - POBIERZ

Wstępna lista rankingowa wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Akademia przedsiębiorczości 2" - POBIERZ

Wszyscy uczestnicy projektu zostaną pisemnie poinformowani o dokonanych ocenach.

Zakończona rekrutacja uzupełniająca do projektu "Akademia zatrudnienia 3"

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" s.c. Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska informuję, iż dnia 06.11.2020r. zakończono rekrutację uzupełniającą do projektu "Akademia zatrudnienia 3".

W związku z powyższym w załączeniu przedstawiamy listę rankingową osób, które dostały się do projektu.

Projekt „Akademia zatrudnienia 3” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

80% dofinansowania do kursów prawa jazdy kat. C/D wraz z kursem kwalifikacyjnym na przewóz rzeczy/osób

PCE Marmołowski w imieniu Twin Media Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców województwa pomorskiego do udziału w projekcie "Wysokie kwalifikacje Pomorzan", w którym można skorzystać z dofinansowanych w 80% kursie prawa jazdy kat. C wraz z kursem kwalifikacyjnym na przewóz rzeczy lub kursie prawa jazdy kat. D wraz z kursem kwalifikacyjnym na przewóz osób.

Osoby zakwalifikowane do projektu będą miały zagwarantowane:

1) badania lekarskie, w tym psychologiczne potwierdzające zdolność do uczestnictwa w kursach na prawo jazdy (koszt w całości pokrywany przez Twin Media)

2) kurs na prawo jazdy kat. C wraz z kursem kwalifikacyjnym na przewóz rzeczy lub kurs prawa jazdy kat. D wraz z kursem kwalifikacyjnym na przewóz osób (Twin Media pokrywa 80% wartości obu kursów, a uczestnik szkoleń pokrywa koszt 20% wartości obu kursów)

3) egzamin na prawo jazdy kat. C lub D (egzamin teoretyczny i praktyczny) oraz egzamin na kwalifikację zawodową (koszty egzaminów w całości  pokrywa Twin Media)

4) w przypadku uzyskania negatywnego wyniku z któregokolwiek z egzaminów jeden egzamin poprawkowy każdego z egzaminów (koszt egzaminów poprawkowych w całości pokrywa Twin Media).

Rekrutacja będzie prowadzona w okresie od 9 do 23 listopada 2020 r. 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Dokumenty we wskazanych terminach będą przyjmowane:

1) Bytów, ul. Zaułek Drozdowy 2, tel. 730 002 974

3) Kościerzyna, ul. Heykego 28, tel. 577 150 433

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby:

1) mające co najmniej 18 lat;

2) mieszkające na terenie województwa pomorskiego;

3) zatrudnione w mikro, małych lub średnich przedsiębiorstwach (firmy do 250 pracowników) lub podmiotach ekonomii społecznej (m.in. NGO, CIS, KIS, WTZ, ZAZ), tj. osoby pracujące na umowę o pracę, świadczące usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecania albo umowy o dzieło, prowadzące działalność gospodarczą lub rolniczą;

 

Szczegółowe informacje nt. projektu: 

http://twinmedia.pl/wysokie-kwalifikacje-pomorzan/ 

II REKRUTACJA DO PROJEKTU „Szkoła biznesu 2”:

II REKRUTACJA DO PROJEKTU „Szkoła biznesu 2”:

od 9 do 23 listopada 2020 r.

do godziny 15:30.

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” zaprasza mieszkańców gminy Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Lipnica, Miastko, Parchowo, Studzienice, Tuchomie, Trzebielino do udziału w projekcie „SZKOŁA BIZNESU 2”, którego celem jest wsparcie osób planujących otworzyć własną działalność gospodarczą.

W RAMACH PROJEKTU osoby niepracujące mogą skorzystać ze wsparcia finansowego umożliwiającego otwarcie i prowadzenie działalności gospodarczej łącznie do 54 250,00 zł oraz wsparcia szkoleniowego przygotowującego do prowadzenia działalności.

Dokumenty należy składać w terminie rekrutacji, w dni robocze w godzinach 8:30- 15:30 w biurze projektu.
Biuro projektu:

PCE „ Marmołowski”

Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów

Szczegółowe informacje nt. projektu dostępne są na stronie internetowej www.marmolowski.pl w zakładce Projekty unijne -> Szkoła biznesu 2. Informacje udzielamy również telefonicznie pod numerem: 730 000 497.

Projekt „Szkoła biznesu 2” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ostateczne wyniki oceny wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Kierunek własny biznes 2”

W załączeniu poniżej prezentujemy ostateczne wyniki oceny wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz ostateczne wyniki oceny wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Kierunek własny biznes 2”.

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTU „KIERUNEK WŁASNY BIZNES 2” - pobierz

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU  "KIERUNEK WŁASNY BIZNES 2" - pobierz

Jednocześnie informujemy, że osoby, którym  nie udało się otrzymać wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach w/w projektu mogą skorzystać ze wsparcia innego projektu dla osób po 30 roku życia mających miejsce zamieszkania na terenie gmin wiejskich powiatu kościerskiego, tj. z projektu "Własna firma w Sercu Kaszub", który prowadzi Starostwo Powiatowe w Kościerzynie. Informacji o projekcie udziela pWioleta Polak, tel. 58 694 05 46.

Spotkanie informacyjne dotyczące II edycji projektu "Szkoła biznesu 2"

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" informuje, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się COVID-19 spotkanie informacyjne dot. zasad udziału w projekcie "Szkoła biznesu 2" dla osób chcących wziąć udział w II edycji projektu, zostanie zaprezentowane dnia 4 LISTOPADA 2020 r. o godz. 11.00  za pośrednictwem profilu Prywatnego Centrum Edukacyjnego „Marmołowski” na portalu społecznościowym Facebook. Prezentacja multimedialna omawiana w trakcie spotkania zostanie umieszczona po spotkaniu na stronie PCE w zakładce "Aktualności".

W razie jakichkolwiek pytań dot. w/w spotkania zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr 730 000 497.

Wstępne wyniki oceny wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Kierunek własny biznes 2”

W załączeniu poniżej prezentujemy wstępne wyniki oceny wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz wstępne wyniki oceny wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Kierunek własny biznes 2”.

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTU „KIERUNEK WŁASNY BIZNES 2” - pobierz

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU  "KIERUNEK WŁASNY BIZNES 2" - pobierz

Wszyscy uczestnicy projektu zostaną pisemnie poinformowani o dokonanych ocenach.

Jednocześnie informujemy, że osoby, którym ostatecznie nie uda się otrzymać wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach w/w projektu mogą skorzystać ze wsparcia innego projektu dla osób po 30 roku życia mających miejsce zamieszkania na terenie gmin wiejskich powiatu kościerskiego, tj. z projektu "Własna firma w Sercu Kaszub", który prowadzi Starostwo Powiatowe w Kościerzynie. Informacji o projekcie udziela pWioleta Polak, tel. 58 694 05 46.

Nabór Wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska informuje, że w dniach od 14.10.2020 do 16.10.2020 r. będzie prowadzony nabór Wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Akademia przedsiębiorczości 2”. Dokumenty będą przyjmowane :

w dni robocze w godzinach od 8.30 do 15.30 w :

- osobiście  przez kadrę projektu w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 57, 76-200 Słupsk lub 

- osobiście przez kadrę projektu, za pośrednictwem posłańca, kuriera bądź pocztą tradycyjną w biurze projektu mieszczącym się w Bytowie, ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów.

O przyjęciu wniosków w terminie decyduje data i godzina ich wpływu pod w/w adresy. Odpowiedzialność za dostarczenie dokumentów w terminie spoczywa na osobie zainteresowanej otrzymaniem wsparcia w projekcie.

Lista rankingowa prezentująca wyniki rekrutacji do projektu "Akademia przedsiębiorczości 2"

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" s.c. w załączeniu poniżej prezentuje wyniki rekrutacji do projektu "Akademia przedsiębiorczości 2". Każdy z kandydatów do projektu otrzyma informację pisemną dot. wyników przeprowadzonego procesu rekrutacji do projektu. 

Lista rankingowa prezentująca wyniki rekrutacji do projektu "Akademia przedsiębiorczości 2" - POBIERZ

Rekrutacja uzupełniająca do projektu "Akademia integracji"

Prywatne Centrum Edukacyjne ,,Marmołowski' s.c. informuję, iż w wyniku II rekrutacji do projektu, zostało jeszcze 1 miejsce dla uczestników projektu ,,Akademia integracji". W związku z powyższym od 24.09.2020 r. ogłoszona zostaje rekrutacja uzupełniająca do projektu dla pierwszej osoby bezrobotnej z niepełnosprawnościami, która złoży dokumenty rekrutacyjne. 

Dokumenty rekrutacyjne i szczegółowe informacje nt. wsparcia są dostępne na stronie http://marmolowski.pl/projekty-unijne/akademia-integracji/, profilu firmy na Facebook’u, a także udzielają ich pracownicy w/w biura. Informacje udzielane są także telefonicznie pod numerem: 796 005 035 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: martyna.gawin-lejk@marmolowski.pl.

Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych w :

- Bytowie, PCE Marmołowski, ul. Zaułek Drozdowy 2

- Kościerzynie, Budynek Szkoły Branżowej, ul. Strzelecka 34.

Projekt „Akademia integracji” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Rekrutacja uzupełniająca do projektu "Akademia integracji" zakończona

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" s.c. informuję, iż dnia 24.09.2020r. została zakończona rekrutacja uzupełniająca do projektu "Akademia integracji". W związku z powyższym w załączeniu przedstawiamy listę rankingową osób, które zakwalifikowały się do projektu w ramach rekrutacji uzupełniającej. 

Projekt „Akademia integracji” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Zakończona rekrutacja uzupełniająca do projektu "Akademia integracji"

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" s.c. informuję, iż dnia 18.09.2020r. została zakończona rekrutacja uzupełniająca do projektu "Akademia integracji". W związku z powyższym w załączeniu przedstawiamy listę rankingową osób, które zakwalifikowały się do projektu w ramach rekrutacji uzupełniającej. 

Projekt „Akademia integracji” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Wyniki II rekrutacji do projektu ,,Akademia zatrudnienia 3"

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" w związku z zakończeniem etapu II rekrutacji osób do udziału w projekcie "Akademia zatrudnienia 3" w załączeniu poniżej publikuje wyniki przeprowadzonej rekrutacji.

Kandydat zgłoszony do udziału w projekcie zostanie telefonicznie poinformowany o wynikach przeprowadzonej rekrutacji oraz powiadomiony o terminach spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem.

Wyniki rekrutacji do projektu „Akademia zatrudnienia 3” –POBIERZ.pdf

 

Projekt "Akademia zatrudnienia 3" jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Staże i szkolenia dla osób z niepełnosprawnościami- Rekrutacja UZUPEŁNIAJĄCA do projektu ,,Akademia integracji'

Prywatne Centrum Edukacyjne ,,Marmołowski' s.c. informuję, iż w wyniku II rekrutacji do projektu, zostały jeszcze 3 miejsca dla uczestników projektu ,,Akademia integracji". W związku z powyższym od 16.09.2020 r. ogłoszona zostaje rekrutacja uzupełniająca do projektu dla pierwszych 2 osób bezrobotnych z niepełnosprawnościami oraz 1 osoby bez niepełnosprawności, które złożą dokumenty rekrutacyjne. 

Dokumenty rekrutacyjne i szczegółowe informacje nt. wsparcia są dostępne na stronie http://marmolowski.pl/projekty-unijne/akademia-integracji/, profilu firmy na Facebook’u, a także udzielają ich pracownicy w/w biura. Informacje udzielane są także telefonicznie pod numerem: 796 005 035 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: martyna.gawin-lejk@marmolowski.pl.

Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych w :

- Bytowie, PCE Marmołowski, ul. Zaułek Drozdowy 2

- Kościerzynie, Budynek Szkoły Branżowej, ul. Strzelecka 34.

Projekt „Akademia integracji” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.