Bezpłatne kursy językowe Bezpłatne kursy komputerowe dla pracujących Akademia Zatrudnienia (1) Akademia Zatrudnienia (2)

Jesteśmy firmą rodzinną

Filarem naszej działalności jest edukacja. Rekrutację do szkół i kursów prowadzimy nieprzerwanie od 1999 roku. Ciągłość i zaufanie są w tej branży szczególnie istotne. Tego gwarancją jest towarzyszący nam znak firmy rodzinnej.

Nazwisko w nazwie zobowiązuje. To właśnie dlatego od lat budujemy wyróżniającą się wysoką jakością i stabilną pozycją markę.

Zaufało nam już kilka tysięcy osób, firm i instytucji. Sprawdź nas i Ty!

Firma Rodzinna
Prywatne Centrum Edukacyjne MARMOŁOWSKI
firma rodzinna od 1999 r.

Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca do projektu "Akademia zatrudnienia 2" - wyniki

Wyniki rekrutacji do projektu "Akademia zatrudnienia 2":

 

Wyniki rekrutacji - Lista rankingowa

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA! Zapraszamy na bezpłatne szkolenia i staże - projekt "Szansa dla młodych"

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. zaprasza mieszkańców powiatu bytowskiego na staże przyuczające do zawodu i bezpłatne szkolenia organizowane w ramach projektu „Szansa dla młodych”.

Skorzystać ze wsparcia mogą osoby, które są mieszkańcami powiatu bytowskiego, mają mniej niż 30 lat i nie pracują oraz nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie uczestniczą w szkoleniach.

W ramach projektu będą organizowane szkolenia ze stypendium, a także 5,6 lub 7-miesięczne staże przyuczające do zawodu ze stypendium stażowym w wysokości ok. 1000 zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem. Formy wsparcia, z jakich skorzystają uczestnicy projektu będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań.

Uczestnikom zapewnimy zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, materiały dydaktyczne oraz wyżywienie.

W sumie ze wsparcia skorzystają 24 osoby, w tym wszyscy z poradnictwa zawodowego, 18 osób ze szkoleń, a 24 uczestników ze staży. Celem projektu „Szansa dla młodych” jest znalezienie pracy przez co najmniej 43% osób objętych wsparciem.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są od 06.03.2018 r. do wyczerpania wolnych miejsc. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania na stronie www.marmolowski.pl.

Szczegółowych informacji nt. wsparcia udzielają pracownicy biura projektu mieszczącego się w Bytowie przy ul. Szarych Szeregów 2a/3p.

Udzielamy również informacji telefonicznie pod nr 796 000 054 i za pomocą poczty elektronicznej na adres: szansa@marmolowski.pl

Do kontaktu zapraszamy osoby bezrobotne zainteresowane szkoleniami i stażem zawodowym, a także pracodawców, którzy poprzez staż przyuczą do zawodu swoich przyszłych pracowników.

Uzyskaj 47 tys. zł na otwarcie własnej firmy lub podnieś kwalifikacje zawodowe poprzez bezpłatne szkolenia lub studia podyplomowe

PCE „Marmołowski” zaprasza mieszkańców powiatu bytowskiego, lęborskiego, kościerskiego do udziału w projekcie „Nowy start”, którego celem jest m.in. wsparcie osób chcących otworzyć własną działalność gospodarczą oraz planujacych podnieść kwalifikacje zawodowe.

W ramach projektu zaplanowano szkolenia i doradztwo przygotowujące do prowadzenia firmy, a także wsparcie finansowe w kwocie do 47 tys. zł na otwarcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. W sumie wsparciem ścieżki dotacyjnej zostanie objętych 30 osób, z których 26 osób otrzyma środki finansowe na otwarcie własnej firmy.

Ponadto 70 osób będzie miało szansę podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, w tym 50 osób skorzysta z bezpłatnych szkoleń zawodowych, a 20 osób ze studiów podyplomowych. 

Warunki udziału w projekcie oraz zaplanowane formy wsparcia zostały wskazane w regulaminach projektu znajdujących się na naszej stronie internetowej w zakładkach: => PROJEKTY UNIJNE => NOWY START.

Rekrutacja do projektu w celu uzyskania dotacji będzie prowadzona dwukrotnie w terminach: od 5 do 16 marca 2018 r. oraz od 7 do 18 maja 2018r.

Rekrutacja na bezpłatne szkolenia zawodowe będzie prowadzona w ramach I naboru w terminie: od 5 do 16 marca 2018 r. 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy na wskazane poniżej spotkania informacyjne, na których zostaną omówione zasady udziału w projekcie:

  • Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości STOLEM w Lęborku, ul. Krzywoustego 1 (III piętro) - 28.02.2018 r., godz. 10.00
  • Szkoła Branżowa w Kościerzynie, ul. Strzelecka 34 - 01.03.2018 r., godz. 10.00
  • PCE "Marmołowski", ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów - 01.03.2018 r., godz. 14.00

Informacje nt. projektu można uzyskać również telefonicznie pod nr 730-000-528, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając pytanie na adres: nowy.start@marmolowski.pl.

Projekt „Nowy start” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

REKRUTACJA! Zapraszamy na bezpłatne szkolenia i staże - projekt "Szansa dla młodych"

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. zaprasza mieszkańców powiatu bytowskiego na staże przyuczające do zawodu i bezpłatne szkolenia organizowane w ramach projektu „Szansa dla młodych”.

Skorzystać ze wsparcia mogą osoby, które są mieszkańcami powiatu bytowskiego, mają mniej niż 30 lat i nie pracują oraz nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie uczestniczą w szkoleniach.

W ramach projektu będą organizowane szkolenia ze stypendium, a także 5,6 lub 7-miesięczne staże przyuczające do zawodu ze stypendium stażowym w wysokości ok. 1000 zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem. Formy wsparcia, z jakich skorzystają uczestnicy projektu będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań.

Uczestnikom zapewnimy zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, materiały dydaktyczne oraz wyżywienie.

W sumie ze wsparcia skorzystają 24 osoby, w tym wszyscy z poradnictwa zawodowego, 18 osób ze szkoleń, a 24 uczestników ze staży. Celem projektu „Szansa dla młodych” jest znalezienie pracy przez co najmniej 43% osób objętych wsparciem.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są od 06.02 do 27.02.2018 r. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania na stronie www.marmolowski.pl.

Szczegółowych informacji nt. wsparcia udzielają pracownicy biura projektu mieszczącego się w Bytowie przy ul. Szarych Szeregów 2a/3p.

Udzielamy również informacji telefonicznie pod nr 796 000 054 i za pomocą poczty elektronicznej na adres: szansa@marmolowski.pl

Do kontaktu zapraszamy osoby bezrobotne zainteresowane szkoleniami i stażem zawodowym, a także pracodawców, którzy poprzez staż przyuczą do zawodu swoich przyszłych pracowników.

Wyniki rekrutacji uzupełniającej do projektu "Akademia zatrudnienia 2"

Wyniki rekrutacji do projektu "Akademia zatrudnienia 2".

 

Wyniki rekrutacji - Lista rankingowa

Ostateczne wyniki oceny wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe w ramach projektu "Akademia przedsiębiorczości"

W związku z zakończeniem posiedzeń KOW, której zadaniem była ocena odwołań od pierwotnej oceny wniosków o przedłużone wsparcia pomostowe, w załączniku poniżej publikujemy ostateczną listę wniosków, których autorom zostało przyznane przedłużone wsparcia pomostowe w ramach projektu „Akademia przedsiębiorczości”.

Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Akademia przedsiębiorczości"

Wyniki oceny wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe w ramach projektu "Akademia przedsiębiorczości"

W załączniku poniżej publikujemy wstępne wyniki oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego złożonych przez uczestników projektu "Akademia przedsiębiorczości". 

Osobą wskazanym na pozycjach od 1. do 14. pozycji listy rankingowej zostało przyznane przedłużone wsparcia pomostowe. Osoby te wraz z informacją pisemną o wynikach oceny otrzymają instrukcję nt. zasad i sposobu podpisania aneksu do umowy o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego.

Po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań lub upływie terminu do ich wniesienia, wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego znajdujące się po aktualizacji na liście rezerwowej na pozycji od 1 do 4 włącznie zostaną rekomendowane do otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego

Wszystkie osoby, które złożyły wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego zostaną pisemnie poinformowane o wynikach dokonanej oceny. Osobom, które nie zostały rekomendwane do uzyskania wsparcia przysługuje prawo złożenia odwołania w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wynikach dokonanej oceny. Informujemy, że przy liczeniu terminu na wniesienie odwołania nie należy uwzględniać dnia 27.12.2017 r., w którym punkt obsługi uczestników projektu mieszczący się Kaszubskim Inkubatorze Przedsiebiorczości w Lęborku będzie nieczynny. 

 

Lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Akademia przedsiebiorczości" 

Wesołych Świąt

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć naszym Klientom, Uczniom, Współpracownikom życzenia wesołych, radosnych i spokojnych świąt w gronie najbliższych: rodziny, przyjaciół, a także wielu sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym w nadchodzącym Nowym Roku 2018 . 

Właściciele i pracownicy "PCE Marmołowski"

 

27.12.2017 r. biuro nieczynne

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" informuje, że w dniu 27.12.2017 r. biuro firmy mieszczące się przy ul. Zaułek Drozodowy 2 w Bytowie będzie nieczynne.

 

Ostateczne wyniki oceny wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe w ramach projektu "Kierunek własny biznes"

W związku z zakończeniem posiedzeń KOW, której zadaniem była ocena odwołań od pierwotnej oceny wniosków o przedłużone wsparcia pomostowe, w załączniku poniżej publikujemy ostateczną listę wniosków, których autorom zostało przyznane przedłużone wsparcia pomostowe w ramach projektu „Kierunek własny biznes”.

Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Kierunek własny biznes"

Rekrutacja do projektu "Akademia zatrudnienia 2" - nowy nabór

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. zaprasza mieszkańców powiatu bytowskiego, kościerskiego i lęborskiego na bezpłatne szkolenia zawodowe i staże przyuczające do zawodu organizowane w ramach projektu „Akademia zatrudnienia 2”.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są od 08.12 do wyczerpania wolnych miejsc.

Skorzystać ze wsparcia mogą osoby bezrobotne z powiatu bytowskiego, lęborskiego lub kościerskiego, które mają co najmniej 30 lat, a w szczególności osoby z wykształcenie max. ponadgimnazjalnym, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne oraz kobiety i osoby po 50 roku życia. W ramach projektu będą organizowane szkolenia zawodowe kończące się egzaminem, w tym komputerowe ECCC, kursy prawa jazdy kategorii C, E lub D wraz z kursem na przewóz osób/rzeczy, wózek widłowy oraz inne, które nadają kwalifikacje lub kompetencje zawodowe, a także 6-miesięczne staże przyuczające do zawodu ze stypendium stażowym w wysokości ok. 1000 zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem.

Formy wsparcia, z jakich skorzystają uczestnicy projektu będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań. Uczestnikom szkoleń zapewnimy stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem, osobą zależną, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, wyżywienie, ubrania robocze oraz ubezpieczenie NNW. Uczestnikom staży wypłacimy stypendium stażowe oraz zapewnimy zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem oraz ubezpieczenie NNW.

 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania na stronie Projekty unijne / Akademia zatrudnienia 2. Szczegółowych informacji nt. wsparcia udzielają pracownicy biura projektu mieszczącego się w Bytowie  przy ul. Szarych Szeregów 2A/3P oraz pracownicy punktów informacyjnych: w Kościerzynie, ul. Strzelecka 34 (budynek Szkoły Zawodowej), oraz w Lęborku ul. Krzywoustego 1 (Inkubator Przedsiębiorczości, sekretariat, III piętro). Udzielamy również informacji telefonicznie pod nr 796 005 035, i za pomocą poczty elektronicznej na adres: az@marmolowski.pl

Do kontaktu zapraszamy osoby bezrobotne zainteresowane szkoleniami i/lub stażem zawodowym, a także pracodawców, którzy poprzez staż przyuczą do zawodu swoich przyszłych pracowników. 

Projekt „Akademia zatrudnienia 2” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 

Wyniki oceny wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe w ramach projektu "Kierunek własny biznes"

W załączniku poniżej publikujemy wstępne wyniki oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego złożonych przez uczestników projektu "Kierunek własny biznes". 

Osobą wskazanym na pozycjach od 1. do 15. pozycji listy rankingowej zostało przyznane przedłużone wsparcia pomostowe. Osoby te wraz z informacją pisemną o wynikach oceny otrzymają instrukcję nt. zasad i sposobu podpisania aneksu do umowy o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego.

Po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań lub upływie terminu do ich wniesienia, wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego znajdujące się po aktualizacji na liście rezerwowej na pozycji od 1 do 4 włącznie zostaną rekomendowane do otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego

Wszystkie osoby, które złożyły wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego zostaną pisemnie poinformowane o wynikach dokonanej oceny. 

Lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Kierunek własny biznes"

Rekrutacja do projektu "Akademia zatrudnienia 2"

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. zaprasza mieszkańców powiatu bytowskiego, kościerskiego i lęborskiego na bezpłatne szkolenia zawodowe i staże przyuczające do zawodu organizowane w ramach projektu „Akademia zatrudnienia 2”.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są od 22.11 do  05.12.2017 r.

Skorzystać ze wsparcia mogą osoby bezrobotne z powiatu bytowskiego, lęborskiego lub kościerskiego, które mają co najmniej 30 lat, a w szczególności osoby z wykształcenie max. ponadgimnazjalnym, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne oraz kobiety i osoby po 50 roku życia. W ramach projektu będą organizowane szkolenia zawodowe kończące się egzaminem, w tym komputerowe ECCC, kursy prawa jazdy kategorii C, E lub D wraz z kursem na przewóz osób/rzeczy, wózek widłowy oraz inne, które nadają kwalifikacje lub kompetencje zawodowe, a także 6-miesięczne staże przyuczające do zawodu ze stypendium stażowym w wysokości ok. 1000 zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem.

Formy wsparcia, z jakich skorzystają uczestnicy projektu będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań. Uczestnikom szkoleń zapewnimy stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem, osobą zależną, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, wyżywienie, ubrania robocze oraz ubezpieczenie NNW. Uczestnikom staży wypłacimy stypendium stażowe oraz zapewnimy zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem oraz ubezpieczenie NNW.

 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania na stronie Projekty unijne / Akademia zatrudnienia 2. Szczegółowych informacji nt. wsparcia udzielają pracownicy biura projektu mieszczącego się w Bytowie  przy ul. Szarych Szeregów 2A/3P oraz pracownicy punktów informacyjnych: w Kościerzynie, ul. Strzelecka 34 (budynek Szkoły Zawodowej), oraz w Lęborku ul. Krzywoustego 1 (Inkubator Przedsiębiorczości, sekretariat, III piętro). Udzielamy również informacji telefonicznie pod nr 796 005 035, i za pomocą poczty elektronicznej na adres: az@marmolowski.pl

Do kontaktu zapraszamy osoby bezrobotne zainteresowane szkoleniami i/lub stażem zawodowym, a także pracodawców, którzy poprzez staż przyuczą do zawodu swoich przyszłych pracowników. 

Projekt „Akademia zatrudnienia 2” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.