Bezpłatne kursy językowe Bezpłatne kursy komputerowe Akademia Zatrudnienia (1) Akademia Zatrudnienia (2)

Jesteśmy firmą rodzinną

Filarem naszej działalności jest edukacja. Rekrutację do szkół i kursów prowadzimy nieprzerwanie od 1999 roku. Ciągłość i zaufanie są w tej branży szczególnie istotne. Tego gwarancją jest towarzyszący nam znak firmy rodzinnej.

Nazwisko w nazwie zobowiązuje. To właśnie dlatego od lat budujemy wyróżniającą się wysoką jakością i stabilną pozycją markę.

Zaufało nam już kilka tysięcy osób, firm i instytucji. Sprawdź nas i Ty!

Firma Rodzinna
Prywatne Centrum Edukacyjne MARMOŁOWSKI
firma rodzinna od 1999 r.

Aktualności

Rekrutacja do projektu "Akademia zatrudnienia 2"

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. zaprasza mieszkańców powiatu bytowskiego, kościerskiego i lęborskiego na bezpłatne szkolenia zawodowe i staże przyuczające do zawodu organizowane w ramach projektu „Akademia zatrudnienia 2”.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są od 22.11 do  28.11.2017 r.

Skorzystać ze wsparcia mogą osoby bezrobotne z powiatu bytowskiego, lęborskiego lub kościerskiego, które mają co najmniej 30 lat, a w szczególności osoby z wykształcenie max. ponadgimnazjalnym, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne oraz kobiety i osoby po 50 roku życia. W ramach projektu będą organizowane szkolenia zawodowe kończące się egzaminem, w tym komputerowe ECCC, kursy prawa jazdy kategorii C, E lub D wraz z kursem na przewóz osób/rzeczy, wózek widłowy oraz inne, które nadają kwalifikacje lub kompetencje zawodowe, a także 6-miesięczne staże przyuczające do zawodu ze stypendium stażowym w wysokości ok. 1000 zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem.

Formy wsparcia, z jakich skorzystają uczestnicy projektu będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań. Uczestnikom szkoleń zapewnimy stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem, osobą zależną, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, wyżywienie, ubrania robocze oraz ubezpieczenie NNW. Uczestnikom staży wypłacimy stypendium stażowe oraz zapewnimy zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem oraz ubezpieczenie NNW.

 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania na stronie Projekty unijne / Akademia zatrudnienia 2. Szczegółowych informacji nt. wsparcia udzielają pracownicy biura projektu mieszczącego się w Bytowie  przy ul. Szarych Szeregów 2A/3P oraz pracownicy punktów informacyjnych: w Kościerzynie, ul. Strzelecka 34 (budynek Szkoły Zawodowej), oraz w Lęborku ul. Krzywoustego 1 (Inkubator Przedsiębiorczości, sekretariat, III piętro). Udzielamy również informacji telefonicznie pod nr 796 005 035, i za pomocą poczty elektronicznej na adres: az@marmolowski.pl

Do kontaktu zapraszamy osoby bezrobotne zainteresowane szkoleniami i/lub stażem zawodowym, a także pracodawców, którzy poprzez staż przyuczą do zawodu swoich przyszłych pracowników. 

Projekt „Akademia zatrudnienia 2” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 

Ostateczne wyniki oceny wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe w ramach projektu "Szkoła biznesu"

W związku z zakończeniem posiedzeń KOW, której zadaniem była ocena odwołań od pierwotnej oceny wniosków o przedłużone wsparcia pomostowe, w załączniku poniżej publikujemy ostateczną wniosków, których autorom zostało przyznane przedłużone wsparcia pomostowe w ramach projektu „Szkoła biznesu”.

Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Szkoła biznesu"

Wyniki oceny wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe w ramach projektu "Szkoła biznesu"

W załączniku poniżej publikujemy wstępne wyniki oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego złożonych przez uczestników projektu "Szkoła biznesu". 

Osobą wskazanym na pozycjach od 1 do 12 pozycji listy rankingowej zostało przyznane przedłużone wsparcia pomostowe. Osoby te wraz z informacją pisemną o wynikach oceny otrzymają wykaz załączników, jakie należy złożyć w celu podpisania aneksu do umowy o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego.

Po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań lub upływie terminu do ich wniesienia, wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego znajdujące się po aktualizacji na liście rezerwowej na pozycji od 1 do 3 włącznie zostaną rekomendowane do otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego

Wszystkie osoby, które złożyły wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego zostaną pisemnie poinformowane o wynikach dokonanej oceny. 

Lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostwowego w ramach projektu "Szkoła biznesu"

Rekrutacja do projektu "Akademia Zatrudnienia" - ostatnie wolne miejsca

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. zaprasza mieszkańców powiatu bytowskiego, kościerskiego i lęborskiego na bezpłatne szkolenia zawodowe i staże przyuczające do zawodu organizowane w ramach projektu Akademia Zatrudnienia”.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są od 19.09 do wyczerpania wolnych miejsc.

Skorzystać ze wsparcia mogą osoby bezrobotne z powiatu bytowskiego, lęborskiego lub kościerskiego, które mają co najmniej 30 lat, a w szczególności osoby z wykształcenie max. ponadgimnazjalnym, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne oraz kobiety i osoby po 50 roku życia. W ramach projektu będą organizowane szkolenia zawodowe kończące się egzaminem, w tym komputerowe ECCC, drwal-operator pilarki, kursy prawa jazdy kategorii C, E lub D oraz inne, które nadają kwalifikacje zawodowe, a także 6-miesięczne staże przyuczające do zawodu ze stypendium stażowym w wysokości ok. 1290 zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem. Formy wsparcia, z jakich skorzystają uczestnicy projektu będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań. Uczestnikom szkoleń zapewniamy zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, wyżywienie, ubrania robocze oraz ubezpieczenie NNW.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania na stronie Projekty unijne / Akademia Zatrudnienia. Szczegółowych informacji nt. wsparcia udzielają pracownicy biura projektu mieszczącego się w Bytowie  przy ul. Zaułek Drozdowy 2 oraz pracownicy punktów informacyjnych: w Kościerzynie, ul. Strzelecka 34 (budynek Szkoły Zawodowej), oraz w Lęborku ul. Krzywoustego 1 (Inkubator Przedsiębiorczości, sekretariat, III piętro). Udzielamy również informacji telefonicznie pod nr 796 005 035, i za pomocą poczty elektronicznej na adres: az@marmolowski.pl

Do kontaktu zapraszamy osoby bezrobotne zainteresowane szkoleniami i/lub stażem zawodowym, a także pracodawców, którzy poprzez staż przyuczą do zawodu swoich przyszłych pracowników. 

Projekt „Akademia Zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Wyniki rekrutacji - projekt "Akademia Zatrudnienia"

Wyniki kolejnej tury rekrutacji do projektu "Akademia Zatrudnienia".

 

Wyniki rekrutacji - Lista rankingowa

Rekrutacja do projektu "Akademia Zatrudnienia" - nowy nabór Uczestników

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. zaprasza mieszkańców powiatu bytowskiego, kościerskiego i lęborskiego na bezpłatne szkolenia zawodowe i staże przyuczające do zawodu organizowane w ramach projektu Akademia Zatrudnienia”.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są od 05.09 do 11.09.2017 r.

Skorzystać ze wsparcia mogą osoby bezrobotne z powiatu bytowskiego, lęborskiego lub kościerskiego, które mają co najmniej 30 lat, a w szczególności osoby z wykształcenie max. ponadgimnazjalnym, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne oraz kobiety i osoby po 50 roku życia. W ramach projektu będą organizowane szkolenia zawodowe kończące się egzaminem, w tym komputerowe ECCC, drwal-operator pilarki, kursy prawa jazdy kategorii C, E lub D oraz inne, które nadają kwalifikacje zawodowe, a także 6-miesięczne staże przyuczające do zawodu ze stypendium stażowym w wysokości ok. 1290 zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem. Formy wsparcia, z jakich skorzystają uczestnicy projektu będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań. Uczestnikom szkoleń zapewniamy zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, wyżywienie, ubrania robocze oraz ubezpieczenie NNW.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania na stronie Projekty unijne / Akademia Zatrudnienia. Szczegółowych informacji nt. wsparcia udzielają pracownicy biura projektu mieszczącego się w Bytowie  przy ul. Zaułek Drozdowy 2 oraz pracownicy punktów informacyjnych: w Kościerzynie, ul. Strzelecka 34 (budynek Szkoły Zawodowej), oraz w Lęborku ul. Krzywoustego 1 (Inkubator Przedsiębiorczości, sekretariat, III piętro). Udzielamy również informacji telefonicznie pod nr 796 005 035, i za pomocą poczty elektronicznej na adres: az@marmolowski.pl

Do kontaktu zapraszamy osoby bezrobotne zainteresowane szkoleniami i/lub stażem zawodowym, a także pracodawców, którzy poprzez staż przyuczą do zawodu swoich przyszłych pracowników. 

Projekt „Akademia Zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 

Więcej o projekcie na: Projekty unijne / Akademia Zatrudnienia

Rekrutacja do projektu "Akademia Zatrudnienia" - nabór Uczestników

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. zaprasza mieszkańców powiatu bytowskiego, kościerskiego i lęborskiego na bezpłatne szkolenia zawodowe i staże przyuczające do zawodu organizowane w ramach projektu Akademia Zatrudnienia”.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są od 21.08 do 25.08.2017 r.

Skorzystać ze wsparcia mogą osoby bezrobotne z powiatu bytowskiego, lęborskiego lub kościerskiego, które mają co najmniej 30 lat, a w szczególności osoby z wykształcenie max. ponadgimnazjalnym, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne oraz kobiety i osoby po 50 roku życia. W ramach projektu będą organizowane szkolenia zawodowe kończące się egzaminem, w tym komputerowe ECCC, drwal-operator pilarki, kursy prawa jazdy kategorii C, E lub D oraz inne, które nadają kwalifikacje zawodowe, a także 6-miesięczne staże przyuczające do zawodu ze stypendium stażowym w wysokości ok. 1290 zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem. Formy wsparcia, z jakich skorzystają uczestnicy projektu będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań. Uczestnikom szkoleń zapewniamy zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, wyżywienie, ubrania robocze oraz ubezpieczenie NNW.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania na stronie Projekty unijne / Akademia Zatrudnienia. Szczegółowych informacji nt. wsparcia udzielają pracownicy biura projektu mieszczącego się w Bytowie  przy ul. Zaułek Drozdowy 2 oraz pracownicy punktów informacyjnych: w Kościerzynie, ul. Strzelecka 34 (budynek Szkoły Zawodowej), oraz w Lęborku ul. Krzywoustego 1 (Inkubator Przedsiębiorczości, sekretariat, III piętro). Udzielamy również informacji telefonicznie pod nr 796 005 035, i za pomocą poczty elektronicznej na adres: az@marmolowski.pl

Do kontaktu zapraszamy osoby bezrobotne zainteresowane szkoleniami i/lub stażem zawodowym, a także pracodawców, którzy poprzez staż przyuczą do zawodu swoich przyszłych pracowników. 

Projekt „Akademia Zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 

Więcej o projekcie na: Projekty unijne / Akademia Zatrudnienia

Składanie wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe w ramach projektu "Szkoła biznesu"

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski”  s.c. Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska informuję uczestników projektu „Szkoła biznesu”, że w dniach od 04.09.2017 r. do 06.09.2017 r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Szkoła biznesu”. Wnioski będą przyjmowane w godzinach od 8.30 do 15.30 w biurze projektu mieszczącym się przy ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów. O przyjęciu wniosku w terminie decyduje data i godzina jego wpływu do biura projektu. Obowiązek złożenia wniosku w terminie ciąży na uczestniku projektu. Wniosek należy złożyć w formie papierowej (wnioski przesłane w wersji elektronicznej zostaną odrzucone na etapie oceny formalnej).

Osoby zainteresowane otrzymaniem przedłużonego wsparcia pomostowego muszą w w/w terminie złożyć wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (załącznik nr 23 do  regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorstwa w ramach projektu „Szkoła biznesu”- dalej zwanym regulaminem dotacji) wraz z następującymi załącznikami:

  1. oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków za okres od dnia otwarcia działalności gospodarczej do dnia złożenia wniosku (załącznik nr 24 do regulaminu dotacji);
  2. sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał, aktualny - ostatni złożony przez wnioskodawcę PIT w celu umożliwienia oceny sytuacji finansowej uczestnika projektu;
  3. oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach RPO WP na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej (załącznik nr 11 do regulaminu dotacji);
  4. oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu składa wniosek oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis (załącznik nr 5 do regulaminu dotacji);
  5. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu składa wniosek oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy (załącznik nr 6 do regulaminu dotacji);
  6. formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (załącznik nr 7 do regulaminu dotacji).

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego oraz załączniki do niego należy złożyć w dwóch egzemplarzach: 2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia poświadczona przez uczestnika projektu za zgodność z oryginałem. Wzory załączników, o których mowa powyżej są dostępne do pobrania na stronie internetowej www.marmolowski.pl/projekty-unijne/szkola-biznesu. W/w wniosek oraz załączniki do nich muszą być podpisane i zaparafowane na każdej stronie przez uczestnika projektu.  

Wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć w zaklejonej kopercie do biura projektu. Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

Imię, nazwisko, adres do korespondencji uczestnika

Adresat: Biuro projektu „Szkoła biznesu”

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s. c.

Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska

ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów

Z dopiskiem:   Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu pn. „Szkoła biznesu”

Ponadto zapraszamy również na spotkanie informacyjne dot. zasad wypełniania i składania w/w wniosku wraz z załącznikami, które odbędzie się dnia 31.08.2017 r. (czwartek) o godzinie 13.00 w budynku ul. Zaułek Drozdowy 2, Bytów.

 

Ostateczne wyniki oceny biznes planów w ramach projektu "Akademia przedsiębiorczości"

W wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej została sporządzona i przyjęta ostateczna lista osób, którym przyznano jednorazową dotację inwestycyjną w ramach projektu "Akademia przedsiębiorczości".

Lista osób, którym przyznano jednorazową dotację inwestycyjną w ramach projektu "Akademia przedsiębiorczości"

Osoby znajdujące się na liście rankingowej od pozycji 28 do 37 zostaną listownie poinformowane o ostatecznym wyniku oceny złożonego wniosku. 

Wyniki oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Akademia przedsiębiorczości"

Informujemy, że w wyniku oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków o wsparcie finansowe w ramach projektu "Akademia przedsiębiorczości”, wsparcie zostało przyznane 35 osobom, które otrzymały również jednorazową dotację inwestycyjną. Poniżej lista rankingowa prezentującą wyniki oceny w/w wniosków.

Lista rankingowa wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Rekrutacja do projektu "Akademia Zatrudnienia" - nabór uczestników - wydłużenie terminu naboru

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. zaprasza mieszkańców powiatu bytowskiego, kościerskiego i lęborskiego na bezpłatne szkolenia zawodowe i staże przyuczające do zawodu organizowane w ramach projektu Akademia Zatrudnienia”.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są od 01.08 do 11.08.2017 r.

Skorzystać ze wsparcia mogą osoby bezrobotne z powiatu bytowskiego, lęborskiego lub kościerskiego, które mają co najmniej 30 lat, a w szczególności osoby z wykształcenie max. ponadgimnazjalnym, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne oraz kobiety i osoby po 50 roku życia. W ramach projektu będą organizowane szkolenia zawodowe kończące się egzaminem, w tym komputerowe ECCC, drwal-operator pilarki, kursy prawa jazdy kategorii C, E lub D oraz inne, które nadają kwalifikacje zawodowe, a także 6-miesięczne staże przyuczające do zawodu ze stypendium stażowym w wysokości ok. 1290 zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem. Formy wsparcia, z jakich skorzystają uczestnicy projektu będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań. Uczestnikom szkoleń zapewniamy zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, wyżywienie, ubrania robocze oraz ubezpieczenie NNW.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania na stronie Projekty unijne / Akademia Zatrudnienia. Szczegółowych informacji nt. wsparcia udzielają pracownicy biura projektu mieszczącego się w Bytowie  przy ul. Zaułek Drozdowy 2 oraz pracownicy punktów informacyjnych: w Kościerzynie, ul. Strzelecka 34 (budynek Szkoły Zawodowej), oraz w Lęborku ul. Krzywoustego 1 (Inkubator Przedsiębiorczości, sekretariat, III piętro). Udzielamy również informacji telefonicznie pod nr 796 005 035, i za pomocą poczty elektronicznej na adres: az@marmolowski.pl

Do kontaktu zapraszamy osoby bezrobotne zainteresowane szkoleniami i/lub stażem zawodowym, a także pracodawców, którzy poprzez staż przyuczą do zawodu swoich przyszłych pracowników. 

Projekt „Akademia Zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 

Więcej o projekcie na: Projekty unijne / Akademia Zatrudnienia

Wyniki rekrutacji uzupełniającej do projektu "Akademia Zatrudnienia"

Wyniki kolejnej tury rekrutacji do projektu "Akademia Zatrudnienia".

 

Wyniki rekrutacji - Lista rankingowa

Wyniki oceny wniosków o dotację w ramach projektu "Akademia przedsiębiorczości"

W załączniku poniżej publikujemy wstępne wyniki oceny wniosków na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej złożonych przez uczestników projektu "Akademia przedsiębiorczości". 

Osobą wskazanym na pozycjach od 1 do 27 pozycji listy rankingowej została przyznana jednorazowa dotacja inwestycyjna. Osoby te wraz z informacją pisemną o wynikach oceny otrzymają wykaz załączników, jakie należy złożyć w celu podpisania umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. Działalność gospodarczą należy założyć i rozpocząć jej prowadzenie nie później niż do 31.07.2017 r.

Po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań lub upływie terminu do ich wniesienia, wnioski na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej znajdujące się na liście rezerwowej na pozycji od 1 do 7 włącznie zostaną rekomendowane do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej. 

Wszystkie osoby, które złożyły wnioski na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej zostaną pisemnie poinformowane o wynikach dokonanej oceny. 

Ponadto informujemy, że do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego planujemy w tym tygodniu złożyć wniosek o zwiększenie liczby osób, którym zostanie przyznana jednorazowa dotacja inwestycyjna z 34 osób do 35 osób. Po zatwierdzeniu zmian osoba znajdująca się na 8. pozycji listy rezerwowej zostanie rekomendowana do otrzymania dotacji. 

Wstępna lista rankingowa w wyniku oceny wniosków o JDI w ramach projektu "Akademia przedsiębiorczości"