Akademia Zatrudnienia (1) Akademia Zatrudnienia (2)

Jesteśmy firmą rodzinną

Filarem naszej działalności jest edukacja. Rekrutację do szkół i kursów prowadzimy nieprzerwanie od 1999 roku. Ciągłość i zaufanie są w tej branży szczególnie istotne. Tego gwarancją jest towarzyszący nam znak firmy rodzinnej.

Nazwisko w nazwie zobowiązuje. To właśnie dlatego od lat budujemy wyróżniającą się wysoką jakością i stabilną pozycją markę.

Zaufało nam już kilka tysięcy osób, firm i instytucji. Sprawdź nas i Ty!

Firma Rodzinna
Prywatne Centrum Edukacyjne MARMOŁOWSKI s.c.
ul. 11 Listopada 1, 77-100 Bytów

Aktualności

14.04.2017 r. - biuro nieczynne

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" informuje, że w dniu 14.04.2017 r. biuro firmy mieszczące się przy ul. 11. Listopada 1 w Bytowie będzie nieczynne. W związku z powyższym w/w dzień nie będzie liczony jako dzień roboczy w przypadku wyznaczenia przez naszą firmę terminu do dokonania określonych czynności prawnych (np. złożenia dokumentów w określonym terminie).

Zapraszamy do odwiedzenia naszego biura od dnia 18.04.2017 r. (wtorek).

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy naszym Klientom i Partnerom Biznesowym, aby ten wyjątkowy czas był pełen wiary, nadziei i miłości, a spotkania w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół upływały w radosnym, miłym, i spokojnym nastroju.

Wyniki oceny wniosków o dotację w ramach projektu "Szkoła biznesu"

W załączniku poniżej publikujemy wstępne wyniki oceny wniosków na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej złożonych przez uczestników projektu "Szkoła biznesu". 

Osobą wskazanym na pozycjach od 1 do 27 pozycji listy rankingowej została przyznana jednorazowa dotacja inwestycyjna. Osoby te wraz z informacją pisemną o wynikach oceny otrzymają wykaz załączników, jakie należy złożyć w celu podpisania umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

Po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań lub upływie terminu do ich wniesienia, wnioski na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej znajdujące się na liście rezerwowej na pozycji od 1 do 7 włącznie zostaną rekomendowane do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej. 

Wszystkie osoby, które złożył wnioski na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej zostaną pisemnie poinformowane o wynikach dokonanej oceny. 

Wstępna lista rankingowa w wyniku oceny wniosków o JDI w ramach projektu "Szkoła biznesu"

Dotacje dla Lęborczan - ostatnie wolne miejsca! Rekrutacja do 12 kwietnia 2017 r.

Do udziału w projekcie „Akademia przedsiębiorczości" zapraszamy osoby bez pracy (bezrobotne lub bierne zawodowo) powyżej 30. roku życia, mieszkające na obszarze powiatu lęborskiego, nieprowadzące w ciągu ostatniego roku własnej firmy i znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety lub osoby z wykształceniem max. ponadgimnazjalnym lub osoby z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu zaplanowano szkolenia i doradztwo przygotowujące do prowadzenia firmy, a także wsparcie finansowe w kwocie do 40,2 tys. zł na otwarcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. W sumie wsparciem zostanie objętych 40 osób, z których 34 osoby otrzymają środki finansowe na otwarcie własnej firmy.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzana do 12 kwietnia 2017 r.

Informacje nt. projektu można uzyskać również telefonicznie pod nr 730-000-528, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szkola.biznesu@marmolowski.pl.

Projekt „Akademia przedsiębiorczości" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wyniki rekrutacji do projektu "Kierunek własny biznes"

W załączeniu prezentujemy wyniki rekrutacji do projektu "Kierunek własny biznes". Wszyscy Kandydaci do projektu otrzymają pisemną informcję o wynikach oceny jego formularza zgłoszeniowego oraz oceny przeprowadzonych rozmów.

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu zostanie opublikowana po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań od dokonanej oceny lub upływie terminu do wniesienia odwołań.

/media/e/2017/03/31/lista-rankingowa-kwb_88kSJca.pdf

Dotacje dla Kościerzan - rekrutacja przedłużona do 24.03.2017 r.

Do udziału w projekcie „Kierunek własny biznes” zapraszamy osoba bez pracy (bezrobotne lub bierne zawodowo) powyżej 30. roku życia, mieszkające na obszarach wiejskich powiatu kościerskiego i znajdująca się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety lub osoby z wykształceniem max. ponadgimnazjalnym lub osoby z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu zaplanowano szkolenia i doradztwo przygotowujące do prowadzenia firmy, a także wsparcie finansowe w kwocie do 40,2 tys. zł na otwarcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. W sumie wsparciem zostanie objętych 40 osób, z których 34 osoby otrzymają środki finansowe na otwarcie własnej firmy.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzana do 24 marca 2017 r.

Informacje nt. projektu można uzyskać również telefonicznie pod nr 730-000-528, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szkola.biznesu@marmolowski.pl.

Projekt „Kierunek własny biznes” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Rekrutacja do projektu "Akademia Zatrudnienia"

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. zaprasza mieszkańców powiatu bytowskiego, kościerskiego lub lęborskiego na bezpłatne szkolenia zawodowe i staże przyuczające do zawodu organizowane w ramach projektu Akademia Zatrudnienia”.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są od 13.03 do 17.03.2017 r.

Skorzystać ze wsparcia mogą osoby bezrobotne z powiatu bytowskiego, lęborskiego lub kościerskiego, które mają co najmniej 30 lat, a w szczególności osoby z wykształcenie max. ponadgimnazjalnym, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne oraz kobiety i osoby po 50 roku życia. W ramach projektu będą organizowane szkolenia zawodowe kończące się egzaminem, w tym komputerowe ECCC, drwal-operator pilarki, kursy prawa jazdy kategorii C, E lub D oraz inne, które nadają kwalifikacje zawodowe, a także 6-miesięczne staże przyuczające do zawodu ze stypendium stażowym w wysokości ok. 1290 zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem. Formy wsparcia, z jakich skorzystają uczestnicy projektu będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań. Uczestnikom szkoleń zapewniamy zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, wyżywienie, ubrania robocze oraz ubezpieczenie NNW.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania na stronie Projekty unijne / Akademia Zatrudnienia. Szczegółowych informacji nt. wsparcia udzielają pracownicy biura projektu mieszczącego się w Bytowie  przy ul. Miłej 26 oraz w siedzibie firmy przy ul. 11. Listopada 1 oraz pracownicy punktów informacyjnych: w Kościerzynie, ul. Strzelecka 34 (budynek Szkoły Zawodowej), oraz w Lęborku ul. Krzywoustego 1 (Inkubator Przedsiębiorczości, sekretariat, III piętro). Udzielamy również informacji telefonicznie pod nr 796 005 035, i za pomocą poczty elektronicznej na adres: az@marmolowski.pl

Do kontaktu zapraszamy osoby bezrobotne zainteresowane szkoleniami i/lub stażem zawodowym, a także pracodawców, którzy poprzez staż przyuczą do zawodu swoich przyszłych pracowników. 

Projekt „Akademia Zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 

Więcej o projekcie na: Projekty unijne / Akademia Zatrudnienia

Dotacje dla Lęborczan - rekrutacja do 10 marca 2017 r.

Do udziału w projekcie „Akademia przedsiębiorczości" zapraszamy osoba bez pracy (bezrobotne lub bierne zawodowo) powyżej 30. roku życia, mieszkające na obszarze powiatu lęborskiego i znajdująca się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety lub osoby z wykształceniem max. ponadgimnazjalnym lub osoby z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu zaplanowano szkolenia i doradztwo przygotowujące do prowadzenia firmy, a także wsparcie finansowe w kwocie do 40,2 tys. zł na otwarcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. W sumie wsparciem zostanie objętych 40 osób, z których 34 osoby otrzymają środki finansowe na otwarcie własnej firmy.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzana do 10 marca 2017 r.

Informacje nt. projektu można uzyskać również telefonicznie pod nr 730-000-528, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szkola.biznesu@marmolowski.pl.

Projekt „Akademia przedsiębiorczości" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dotacje dla powiatu kościerskiego - rekrutacja do 3 marca 2017 r.

Do udziału w projekcie „Kierunek własny biznes” zapraszamy osoba bez pracy (bezrobotne lub bierne zawodowo) powyżej 30. roku życia, mieszkające na obszarach wiejskich powiatu kościerskiego i znajdująca się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety lub osoby z wykształceniem max. ponadgimnazjalnym lub osoby z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu zaplanowano szkolenia i doradztwo przygotowujące do prowadzenia firmy, a także wsparcie finansowe w kwocie do 40,2 tys. zł na otwarcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. W sumie wsparciem zostanie objętych 40 osób, z których 34 osoby otrzymają środki finansowe na otwarcie własnej firmy.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzana do 3 marca 2017 r.

Informacje nt. projektu można uzyskać również telefonicznie pod nr 730-000-528, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szkola.biznesu@marmolowski.pl.

Projekt „Kierunek własny biznes” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ostateczne wyniki rekrutacji do projektu "Szkoła biznesu"

W załączniku prezentujemy ostateczne wyniki rekrutacji uczestników do projektu "Szkoła biznesu". 

/media/e/2017/02/15/ostateczne-sb.pdf

Aktualizacja listy rankingowej do projektu "Szkoła biznesu"

W załączniku prezentujemy zaaktualizowane  wyniki rekrutacji do projektu "Szkoła biznesu". 

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu zostanie opublikowana po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań od dokonanej oceny lub upływie terminu do wniesienia odwołań.

/media/e/2017/02/10/lista-nowa.pdf

Dotacje dla Kościerzan - rekrutacja przedłużona do 17.02.2017 r.

Do udziału w projekcie „Kierunek własny biznes” zapraszamy osoba bez pracy (bezrobotne lub bierne zawodowo) powyżej 30. roku życia, mieszkające na obszarach wiejskich powiatu kościerskiego i znajdująca się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety lub osoby z wykształceniem max. ponadgimnazjalnym lub osoby z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu zaplanowano szkolenia i doradztwo przygotowujące do prowadzenia firmy, a także wsparcie finansowe w kwocie do 40,2 tys. zł na otwarcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. W sumie wsparciem zostanie objętych 40 osób, z których 34 osoby otrzymają środki finansowe na otwarcie własnej firmy.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzana do 17 lutego 2017 r.

Informacje nt. projektu można uzyskać również telefonicznie pod nr 730-000-528, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szkola.biznesu@marmolowski.pl.

Projekt „Kierunek własny biznes” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wyniki rekrutacji do projektu "Szkoła biznesu"

W załączniku prezentujemy wyniki rekrutacji do projektu "Szkoła biznesu". Wszyscy kandydaci do projektu otrzymają pisemną informację o wynikach oceny jego formularza zgłoszeniowego oraz oceny przeprowadzonych rozmów.

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu zostanie opublikowana po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań od dokonanej oceny lub upływie terminu do wniesienia odwołań.

/media/e/2017/01/31/s11-listopa17013116080.pdf 

Mając, na uwadze udzielenie wsparcia wszystkim osobom zainteresowanym uzyskaniem dotacji na otwarcie firmy informujemy osoby, którym niestety nie udało się zakwalifikować do projektu, że obecnie jest prowadzona rekrutacja do następujacych projektów, w ramach których można uzyskać wsparcie na otwarcie własnej firmy:

  • projekt "Klub przedsiębiorczych kobiet", nr tel. 575 111 542, adres biura ul. 1. Maja 11/2, 7-100 Bytów,
  • projekt "Idealny szef to ja", nr tel 512 020 355, adres biura ul. Przemysłowa 35. 76-200 Słupsk,
  • projekt "Fabryka biznesu", nr tel. 503 846 005, adres biura ul. Prosta 8, 77-100 Bytów (Zakład Doskonalenia Zawodowego w Bytowie).

40 tys. zł na otwarcie firmy dla mieszkańców powiatu lęborskiego

PCE „Marmołowski” zaprasza mieszkańców powiatu lęborskiego do udziału w projekcie „Akademia przedsiębiorczości", którego celem jest wsparcie osób chcących otworzyć własną działalność gospodarczą.

Uczestnikiem projektu może zostać osoba bez pracy (bezrobotna lub bierna zawodowo) powyżej 30. roku życia, mieszkająca w powiecie lęborskim i znajdująca się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety lub osoby z wykształceniem max. ponadgimnazjalnym lub osoby z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu zaplanowano szkolenia i doradztwo przygotowujące do prowadzenia firmy, a także wsparcie finansowe w kwocie do 40,2 tys. zł na otwarcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej, w tym:

* ok. 23 398 zł dotacji na otwarcie firmy

* 1800 zł/m-c przez 6 miesięcy na prowadzenie firmy

* 1000 zł/m-c przez kolejne 6 m-cy na prowadzenie firmy.

W sumie wsparciem zostanie objętych 40 osób, z których 34 osoby otrzymają środki finansowe na otwarcie własnej firmy.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Przyjdź na jedno ze spotkań informacyjnych zaplanowanych na:

  • 1 lutego 2017 r. (środa), godz.11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wicku, ul. Parkowa 2 84-35 Wicko
  • 2 lutego 2017 r. (czwartek), godz. 10.00 w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Lęborku ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork
  • 2 lutego 2017 r. (czwartek), godz. 13.00 w Gminnym Centrum Kultury w Cewicach, ul. Węgrzynowicza 16, 84-312 Cewice

Warunki udziału w projekcie oraz zaplanowane formy wsparcia zostały wskazane w regulaminach projektu dostępnych w zakładce Projektu unijne -> Akademia przedsiębiorczości

Rekrutacja do projektu będzie prowadzana w terminie od 6 do 24 lutego 2017 r.

Informacje nt. projektu można uzyskać również telefonicznie pod nr 730-000-528, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: projekty@marmolowski.pl.

Projekt „Akademia przedsiębiorczości” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ostatnia szansa na udział w projekcie "Szkoła biznesu" - rekrutacja do 13.01.2017 r.

Wykorzystaj szansę na rozwój zawodowy i zgłoś się do projektu "Szkola biznesu". Rekrutacja do projektu zostanie ostatecznie zamknięta 13 stycznia 2017 r.

Do udziału w projekcie „Szkoła biznesu” zapraszamy osoba bez pracy (bezrobotne lub bierne zawodowo) powyżej 30. roku życia, mieszkające na obszarach wiejskich powiatu bytowskiego i znajdująca się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety lub osoby z wykształceniem max. ponadgimnazjalnym lub osoby z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu zaplanowano szkolenia i doradztwo przygotowujące do prowadzenia firmy, a także wsparcie finansowe w kwocie do 40,2 tys. zł na otwarcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. W sumie wsparciem zostanie objętych 40 osób, z których 34 osoby otrzymają środki finansowe na otwarcie własnej firmy.

 

Informacje nt. projektu można uzyskać również telefonicznie pod nr 730-000-528, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szkola.biznesu@marmolowski.pl.

Projekt „Szkoła biznesu” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.