O nas

PCE Marmołowski to działająca już od 1999 roku pomorska firma rodzinna. Nazwisko w nazwie zobowiązuje. To właśnie dlatego od lat budujemy wyróżniającą się wysoką jakością i stabilną pozycją markę. Filarem naszej działalności jest edukacja. Ciągłość i zaufanie są w tej branży szczególnie istotne. Gwarancją tego jest towarzyszący nam znak firmy rodzinnej.

Na rynku wyróżnia nas nie tylko wieloletnia tradycja. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów dbamy o zachowanie najwyższej jakości usług w niskiej cenie – sprawdzone i potwierdzone przez ponad 7000 osób i instytucji – w tym urzędy pracy, urzędy gmin, ośrodki pomocy społecznej oraz lokalne przedsiębiorstwa.

Firma powstała 17 lat temu otwierając pierwsze Liceum dla dorosłych w Bytowie. Dziś prowadzone przez nas szkoły dla dorosłych działają w Bytowie i Miastku (licea dla dorosłych). W roku 2014 otworzyliśmy pierwszą niepubliczną dzienną Szkołę Zawodową dla młodzieży w Bytowie (dziś, po zmianach w systemie edukacji, działająca jako Szkoła Branżowa w Bytowie)

Istotnym elementem naszej działalności są również kursy i szkolenia. W ramach PCE Marmołowski działa Szkoła języków obcych, prowadzimy także liczne kursy komputerowe, szkolenia zawodowe i warsztaty aktywizacji. Jesteśmy licencjonowanym Centrum Egzaminacyjnym Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL, możemy nadawać uprawnienia wychowawców i kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, często realizujemy kursy uprawniające do prowadzenia wózków widłowych czy wykonywania zawodu drwala - operatora pilarki.

Kolejną gałęzią działalności jest wsparcie dla biznesu i inkubacja przedsiębiorstw. W naszej ofercie znajduje się szeroka gama usług skierowanych do firm i instytucji, takie jak biuro rachunkowe, agencja reklamowa, szkolenie pracowników, wynajem sal i sprzętu czy prowadzenie rekrutacji. Startujące firmy mogą liczyć na wsparcie Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lęborku, który prowadzimy wraz z firmą Twin Media.

PCE Marmołowski to również działalność na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego. Od 2006 roku zdobywamy dla mieszkańców regionu wsparcie z Unii Europejskiej, dzięki któremu zorganizowaliśmy już ponad 20 000 godzin bezpłatnych zajęć dla blisko dwóch tysięcy osób. Realizowane przez nas autorskie projekty to m.in.:

  • Bezpłatne szkoły dla dorosłych (9 edycji realizowanych w Bytowie, Miastku, Kartuzach i Sławnie)

  • wsparcie dla edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w ramach bezpłatnego przedszkola z serią zajęć dodatkowych (w partnerstwie z Gminą Parchowo)

  • Szkolenia i staże zawodowe (7 edycji aktywizujących osoby bezrobotne, dające szanse osobom zagrożonym procesami restrukturyzacyjnymi lub podnoszące kwalifikacje pracowników w powiecie bytowskim, chojnickim, kościerskim, koszalińskim, lęborskim, sławieńskim i szczecineckim)

  • dotacje na start nowych firm, wraz z pakietem szkoleń i doradztwa (6 edycji w powiatach bytowskim, chojnickim, kartuskim, kościerskim, lęborskim i sławieńskim)

  • podniesienie jakości kształcenia, przez organizację kół zainteresowań, dodatkowych zajęć, warsztatów i wyjazdów edukcacyjno-zawodowych w szkołach w Bytowie i Miastku

Na stałe współpracujemy z ponad 200 wykładowcami, trenerami i moderatorami, których kompetencje pozwalają nam zrealizować niemal każdy typ kursu, szkolenia czy warsztatów.

Dysponujemy świetnie wyposażoną bazą. W naszych obiektach jesteśmy w stanie realizować na najwyższym poziome zajęcia teoretyczne i praktyczne z wykorzystaniem technik multimedialnych. Obsługujemy również zewnętrzne szkolenia i konferencje, zapewniając wysoko wykwalifikowaną kadrę i sprzęt. Wszystkie nasze obiekty umożliwiają sprawne zorganizowanie cateringu podczas zajęć.

Skontaktuj się z nami

Bytów
ul. Zaułek Drozdowy 2

tel: 59 822 74 02

tel: 530 685 120