Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe 08/Az2/19

18 lutego 2019

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" s.c. zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie  szkolenia komputerowego ECCC dla jednego Uczestnika projektu „Akademia zatrudnienia 2”

Usługa szkoleniowa będzie realizowana w ramach projektu „Akademia zatrudnienia 2” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 05. „Zatrudnienie”, Działanie 05.02. „Aktywizacja zawodowo osób pozostających bez pracy”, Poddziałanie 05.02.02 „Aktywizacja zawodowo osób pozostających bez pracy.

 

Załączniki

Zapytanie ofertowe 07/Az2/19

18 lutego 2019

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" s.c. zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie  kursu prawa jazdy kat. D + kurs kwalifikjacji na przwóz osób dla dwóch Uczestników projektu „Akademia zatrudnienia 2”

Usługa szkoleniowa będzie realizowana w ramach projektu „Akademia zatrudnienia 2” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 05. „Zatrudnienie”, Działanie 05.02. „Aktywizacja zawodowo osób pozostających bez pracy”, Poddziałanie 05.02.02 „Aktywizacja zawodowo osób pozostających bez pracy”.

 

 

Załączniki

Zapytanie ofertowe 06/Az2/19

12 lutego 2019

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" s.c. zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie  szkolenia SEP 1KV dla jedenego Uczestników projektu „Akademia zatrudnienia 2”..

Usługa szkoleniowa będzie realizowana w ramach projektu „Akademia zatrudnienia 2” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 05. „Zatrudnienie”, Działanie 05.02. „Aktywizacja zawodowo osób pozostających bez pracy”, Poddziałanie 05.02.02 „Aktywizacja zawodowo osób pozostających bez pracy”.

 

 

Załączniki

Zapytanie ofertowe 05/Az2/19

4 lutego 2019

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" s.c. zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie  szkolenia zawodowego pn. „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MIG, MAG, TIG  (131, 135, 141 grupa materiałowa 8)” tj. realizacja zajęć teoretycznych i praktycznych  oraz przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach oraz wg zasad ujętych w normie PN EN ISO 9606-1, dla dwóch Uczestników projektu „Akademia zatrudnienia 2”..

Usługa szkoleniowa będzie realizowana w ramach projektu „Akademia zatrudnienia 2” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 05. „Zatrudnienie”, Działanie 05.02. „Aktywizacja zawodowo osób pozostających bez pracy”, Poddziałanie 05.02.02 „Aktywizacja zawodowo osób pozostających bez pracy”.

 

 

Załączniki

Zapytanie ofertowe 04/Az2/19

29 stycznia 2019

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" s.c. zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie  kursu  kwalifikacji na przewóz rzeczy zakończonego egzaminem w ramach projektu „Akademia zatrudniania 2” dla 1 Uczestnika projektu.

Usługa szkoleniowa będzie realizowana w ramach projektu „Akademia zatrudnienia 2” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 05. „Zatrudnienie”, Działanie 05.02. „Aktywizacja zawodowo osób pozostających bez pracy”, Poddziałanie 05.02.02 „Aktywizacja zawodowo osób pozostających bez pracy”.

 

 

Załączniki

Zapytanie ofertowe 03/Az2/19- Korekta

22 stycznia 2019

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" s.c. zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie  kursu  na prawo jazdy kat. E do C  oraz kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej na przewóz rzeczy wraz z egzaminami w ramach projektu „Akademia zatrudniania 2” dla 2 Uczestników projektu.

Usługa szkoleniowa będzie realizowana w ramach projektu „Akademia zatrudnienia 2” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 05. „Zatrudnienie”, Działanie 05.02. „Aktywizacja zawodowo osób pozostających bez pracy”, Poddziałanie 05.02.02 „Aktywizacja zawodowo osób pozostających bez pracy”.

W związku  z dokananą korektą zapytania ofertowegfo wydłużony został termin składania ofert. Na moment donanaia korekty Zamawiający otrzymał jedną ofertę.

 

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe 02/Az2/19

22 stycznia 2019

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" s.c. zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie  kursu  na prawo jazdy kat. C  oraz kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej na przewóz rzeczy wraz z egzaminami w ramach projektu „Akademia zatrudniania 2” dla 1 Uczestnika projektu.

Usługa szkoleniowa będzie realizowana w ramach projektu „Akademia zatrudnienia 2” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 05. „Zatrudnienie”, Działanie 05.02. „Aktywizacja zawodowo osób pozostających bez pracy”, Poddziałanie 05.02.02 „Aktywizacja zawodowo osób pozostających bez pracy”.

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe nr 01/Az2/19- Korekta

22 stycznia 2019

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" s.c. zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia kosmetycznego z zakresu stylizacji i przedłużania paznokci dla 1 osoby zakończonego egzaminem nadającym kwalifikacje zawodowe zgodnie z wymogami załączonego poniżej zapytania. 

Usługa szkoleniowa będzie realizowana w ramach projektu „Akademia zatrudnienia 2” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 05. „Zatrudnienie”, Działanie 05.02. „Aktywizacja zawodowo osób pozostających bez pracy”, Poddziałanie 05.02.02 „Aktywizacja zawodowo osób pozostających bez pracy”.

 

W związku z dokonanaą korektą zapytania ofertowego wydużony został termin składania ofert. na moment dokonaia korekty  Zamawiający nie otrzymał żadnych ofert. 
 

 

Pliki do pobrania: