Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe nr 02/NS/18

23 lutego 2018

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" s.c. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie mające na celu wybór członków Komisji Rekrutacyjnej oraz/lub Komisji Oceny Wniosków o wsparcia finansowe, którzy zostaną zatrudnieni na potrzeby projektu „Nowy start” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.6 Adaptacyjność pracowników

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe - 01/NS/18

16 lutego 2018

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" s.c. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie dotyczące zakupu i dostawy sprzętu komputerowego: 15 sztuk laptopów przenośnych Laptop Lenovo IdeaPad 320-15IKB (81BG0086PB) w związku i na potrzeby realizacji projektu „Nowy start” realizowanego w ramach Działania 5.6 Adaptacyjność pracowników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Pliki do pobrania: