Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe nr 03/Az3/19

19 listopada 2019

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" s.c. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie dotyczące najmu sal na spotkania indywidualne uczestników projektu oraz poradnictwo grupowe realizowane w ramach projektu „Akademia zatrudnienia 3” realizowanego w ramach Poddziałania 5.2.2 Aktywizacja zawodowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert  upływa 25.11.2019 o godz. 9.00.

Opis przedmiotu zamówienia w załączeniu poniżej. 

Pliki do pobrania: