Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe

7 listopada 2017

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" s.c. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie dotyczące zakupu i dostawy książek i pomocy dydaktycznych z zakresu doradztwa zawodowego do biblioteki Szkolnego Punktu Informacji i Kariery w ramach projektu „Nowoczesna edukacja” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1  Jakość edukacji ogólnej. 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

7 listopada 2017

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" s.c. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie dotyczące zakupu i dostawy podręczników do nauki języka niemieckiego i matematyki na zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Miastku oraz Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Bytów w ramach projektu „Nowoczesna edukacja” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1  Jakość edukacji ogólnej. 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe - 09/KWB/17

31 października 2017

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" s.c. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie dotyczące wykonywania zadań członka Komisji Oceny Wniosków, którego zadaniem jest ocena wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego złożonych przez uczestników projektu "Kierunek własny biznes" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe - książki, podręczniki, pomoce dydaktyczne

30 października 2017

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" s.c. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie dotyczące zakupu i dostawy podręczników do nauki języka niemieckiego i matematyki na zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Miastku oraz książek i pomocy dydaktycznych z zakresu doradztwa zawodowego do biblioteki Szkolnego Punktu Informacji i Kariery w ramach projektu „Nowoczesna edukacja” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1  Jakość edukacji ogólnej. 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe - 08/KWB/17

24 października 2017

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" s.c. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie dotyczące świadczenia doradztwa specjalistycznego (prawnego, finansowo- księgowego, marketingowego, z zakresu umiejętności personalnych dla osób prowadzących własną firmę) w ramach podstawowego wsparcia pomostowego dla 34 uczestników projektu „Kierunek własny biznes" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 05. Zatrudnienie, Działanie 05.07. Nowe mikroprzedsiębiorstwa.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe - 07/KWB/17

24 października 2017

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" s.c. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia usługi szkoleniowej świadczonej w ramach podstawowego wsparcia pomostowego. Usługi będą realizowane w ramach projektu „Kierunek własny biznes" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 05.07 „Nowe mikroprzedsiębiorstwa"

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe - 07/AP/17

23 października 2017

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" s.c. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie dotyczące świadczenia doradztwa specjalistycznego (prawnego, finansowo- księgowego, marketingowego, z zakresu umiejętności personalnych dla osób prowadzących własną firmę) w ramach podstawowego wsparcia pomostowego dla 35 uczestników projektu „Akademia przedsiębiorczości” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 05. Zatrudnienie, Działanie 05.07. Nowe mikroprzedsiębiorstwa.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe - 06/AP/17

23 października 2017

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" s.c. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia usługi szkoleniowej świadczonej w ramach podstawowego wsparcia pomostowego. Usługi będą realizowane w ramach projektu „Akademia przedsiębiorczości" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 05.07 „Nowe mikroprzedsiębiorstwa"

Pliki do pobrania:

Prowadzenie szkoleń komputerowych

16 października 2017
Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu szkoleń w zakresie Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych zgodnie z sylabusem ECCC DIGCOMP na terenie województwa zachodniopomorskiego dla osób ze Specjalnej Strefy Włączenia WZP, w tym dla osób o niskich kwalifikacjach, osób powyżej 50 roku życia i innych.
 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe - 08/SB/17

21 września 2017

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" s.c. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie dotyczące świadczenia doradztwa specjalistycznego z zakresu human resources w ramach podstawowego wsparcia pomostowego dla 34 uczestników projektu „Szkoła biznesu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 05. Zatrudnienie, Działanie 05.07. Nowe mikroprzedsiębiorstwa.

Pliki do pobrania: