Projekt „Szkoła biznesu”

Masz co najmniej 30 lat?

Mieszkasz w powiecie bytowskim?

Jesteś osobą bez pracy?

Ten projekt jest skierowany właśnie do Ciebie!

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego wsparcia doradczego, szkoleniowego oraz dotacji na otwarcie własnej firmy i wsparcia w początkowym okresie jej prowadzenia.

W ramach projektu możesz otrzymać ponad 40 000 zł na rozpoczęcie własnego biznesu:

 • ponad 23,3 tys. zł dotacji na otworzenie własnej firmy,
 • 16,8 tys. zł wsparcia przez pierwsze miesiące działalności

Uczestnicy projektu:

Z oferty mogą skorzystać osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, mieszkające na terenach wiejskich powiatu bytowskiego, które mają co najmniej 30 lat, w ciągu ostatniego roku nie prowadziły firmy i należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie ponadgimnazjalne lub niższe)
 • kobiety.

Informacje i zgłoszenia

 • Bytów
  PCE Marmołowski
  ul. Miła 26
 • Bytów
  PCE Marmołowski
  ul. 11 Listopada 1

tel. 730 000 528Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: grudzień 2016 – maj 2018

Rekrutacja do projektu: grudzień 2016 / styczeń 2017

Sart działalności i wypłata dotacji: kwiecień/maj 2017

Cele projektu

Celem projektu jest zwiększenie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw oraz aktywizacja zawodowa osób mających miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim powiatu bytowskiego pozostających bez zatrudnienia poprzez udzielenie im wsparcia szkoleniowo – doradczego i finansowego, umożliwiającego otwarcie i prowadzenie samodzielnie własnej działalności gospodarczej.

 

Planowane efekty projektu:

 • Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – 35 miejsc pracy;
 • Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w Programie – 34 osoby;

Wartość projektu: 1 650 580,46 zł

Wkład Unii Europejskiej w projekt: 1 402 993,39 zł